[TIP] Tùy chỉnh độ rộng cột và chiều cao các hàng trong Excel

admin 17 Th1, 2020

Đôi khi, giao diện giống như dang lưới của Excel có thể có vẻ không sinh động và không có khả năng tạo ra một giao diện tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của dữ liệu được lưu trữ trong bảng tính.

Mặc dù điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng Microsoft đã tích hợp vào Excel khả năng tùy chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng để phù hợp với kích thước của dữ liệu trong các ô.

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng ExcelF AutoFit để tự động thay đổi kích thước của cột và hàng cho phù hợp với kích thước của dữ liệu trong trang tính.

Trước khi bạn thay đổi độ rộng cột và chiều cao các hàng trong Excel

Có những giới hạn về mức độ lớn và nhỏ mà bạn có thể tạo cột và hàng trong Excel. Độ rộng cột và chiều cao hàng có giá trị bằng 0 được ẩn trong bảng tính Excel. Điều này tương đương với việc sử dụng tính năng ẩn cột hoặc ẩn hàng.

Các cột có thể có chiều rộng tối đa là 255. Số này biểu thị số lượng ký tự tối đa mà một cột có thể chứa ở cỡ chữ tiêu chuẩn.

Thay đổi phông chữ, kích thước phông chữ và thêm các đặc điểm khác vào phông chữ như in nghiêng và tô đậm làm giảm đáng kể số lượng ký tự tối đa mà một cột có thể chứa. Kích thước mặc định của cột Excel là 8,43, tương đương với 64 pixel.

Các hàng có thể có chiều cao tối đa 409. Con số này biểu thị số lượng 1/72 inch của một hàng có thể có. Kích thước mặc định của một hàng Excel là 15, tương đương với 20 pixel hoặc khoảng 1/5 inch.

Sử dụng tính năng AutoFit của Excel

Giả sử trong bảng tính Excel của bạn, bạn có văn bản trong ô A1 vượt ra ngoài chiều rộng cột mặc định 8,43 (64 pixel). Lưu ý rằng mặc dù chiều rộng của cột không thể chứa chiều dài của văn bản, nhưng Excel cho phép văn bản được lấn sang các cột liền kề.

Chọn Column A, nhấp vào tab Home trên thanh công cụ và xác định một mục bên phải của thanh công cụ có tên là Cells.

Nhấp vào mục có tiêu đề Format và xác định một mục trong menu có tên là Cell Size. Lưu ý rằng có ba tùy chọn để thay đổi độ rộng của cột.

Column Width – Tùy chọn này cho phép bạn thay đổi độ rộng của cột theo cách thủ công bằng cách nhập số. Tùy chọn này không hữu ích vì bạn có thể dễ dàng thực hiện điều tương tự bằng cách kéo cột đến kích thước mong muốn của mình.

AutoFit Column Width – Đây là tùy chọn mà chúng ta muốn. Tùy chọn này sẽ thay đổi kích thước của cột thành một kích thước mới tùy thuộc vào độ dài của nội dung của ô trong cột chiếm nhiều không gian nhất.

Default Width – Tùy chọn này không thực sự thay đổi độ rộng của bất kỳ cột nào; nó chỉ đơn giản là thay đổi độ rộng mặc định của các cột cho một bảng tính cụ thể.

Trong mục Format của thanh menu, chọn AutoFit Column Width và lưu ý rằng chiều rộng của Column A đã thay đổi để chứa được độ dài của văn bản trong ô A1.

Lưu ý rằng bạn cũng có thể tự động thay đổi độ rộng một cột bằng cách chỉ cần chọn cột hoặc các cột muốn thay đổi và sau đó nhấp đúp vào ranh giới bên phải của bất kỳ cột được chọn nào.

Nếu bạn muốn đặt lại tất cả chiều rộng các cột trở về chiều rộng mặc định, chỉ cần chọn Format – Default Width và nhập vào 8.43. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để tự động thay đổi độ rộng các cột trong Excel.

Chỉ cần nhấn ALT+H và sau đó nhấn O và sau đó I. Bạn có thể không cần nhấn lại ALT và H sau khi bạn đã nhấn chúng. Vì vậy, tổ hợp phím đầy đủ là ALT H O I.

Không giống như độ rộng cột, Excel sẽ tự động điều chỉnh chiều cao của một hàng để phù hợp với chiều cao của văn bản chiếm nhiều không gian theo chiều dọc nhất trong mỗi hàng.

Do đó, tính năng AutoFit Row Height trên mục Format không hữu dụng như tính năng AutoFit Column Width.

Khi dán dữ liệu vào bảng tính Excel, có những lúc độ cao của hàng không tự động điều chỉnh. Khi điều này xảy ra, văn bản sẽ bị cắt thay vì tràn sang một hàng khác ở trên hoặc dưới.

Để khắc phục điều này, chọn hàng có văn bản bị cắt và nhấp vào Format > AutoFit Row Height. Điều này sẽ buộc Excel thay đổi chiều cao của hàng để phù hợp với văn bản có chiều cao bất thường.

Đối với các hàng, bạn có thể sử dụng phím tắt ALT + H + O + A để tự động tăng chiều cao của hàng.

Sử dụng tính năng AutoFit của Excel, bạn có thể tự động thay đổi chiều rộng của cột và chiều cao của các hàng trong trang tính để chứa văn bản có kích thước khác nhau mà không phải thay đổi giá trị chiều rộng và chiều cao theo cách thủ công.

Trình tiết kiệm thời gian thực, tính năng AutoFit cũng có thể giúp bạn dễ dàng truy cập và đọc các dữ liệu hơn. Chúc thành công!