[TIP] Cách dùng hàm COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS trong Excel

admin 16 Th2, 2020

Ba công thức được sử dụng phổ biến nhất trong Excel khi thực hiện các phép tính toán học đơn giản là COUNT, SUMAVERAGE. Cho dù bạn đang quản lý ngân sách tài chính trong Excel hay chỉ đơn giản là theo dõi kỳ nghỉ tiếp theo của mình, bạn có thể đã sử dụng một trong các công thức này trước đây.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản của ba công thức này và các công thức hữu ích và có liên quan của chúng: COUNTIFS, SUMIFS và AVERAGEIFS.

Ví dụ chúng tôi thành lập một doanh nghiệp trực tuyến mới bán điện thoại di động và chúng tôi có một bảng liệt kê doanh số mà chúng tôi đã bán được trong hai tháng đầu tiên. Tải xuống ví dụ bảng tính Excel tại đây. 

Excel COUNT, SUM và AVERAGE

Để biết chúng tôi đã bán được bao nhiêu điện thoại di động, chúng tôi có thể sử dụng công thức COUNT như hình dưới đây:

=COUNT(E2:E16)

Mặt khác, để có được tổng số tiền bán hàng mà chúng tôi đã bán, chúng tôi có thể sử dụng công thức SUM như dưới đây:

=SUM(E2:E16)

Cuối cùng, để tìm ra doanh số trung bình mà chúng tôi đã bán cho tất cả các điện thoại, chúng tôi có thể sử dụng công thức AVERAGE như sau:

=AVERAGE(E2:E16)

Kết quả sẽ như sau:

Các công thức COUNT, SUM và AVERAGE sẽ chỉ hoạt động đối với các bản ghi có giá trị ô ở định dạng số. Bất kỳ bản ghi nào trong phạm vi công thức (ví dụ: E2: E16 trong ví dụ này) không ở định dạng số sẽ bị bỏ qua.

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng tất cả các ô trong công thức COUNT, SUM và AVERAGE đều được định dạng là Số, không phải Văn bản. Cố gắng sử dụng cùng một công thức, nhưng với E:E là thay vì E2:E16. Nó sẽ trả về kết quả như trước vì nó bỏ qua tiêu đề (nghĩa là Giá bán), ở định dạng văn bản.

Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn biết số lượng bán hàng, tổng số lượng bán hàng và số lượng bán hàng trung bình trên mỗi điện thoại, chỉ được bán ở Mỹ? Đây là lúc mà COUNTIFS, SUMIFS và AVERAGEIFS đóng vai trò quan trọng. Quan sát công thức dưới đây:

COUNTIFS

Phân tích công thức:

 1. =COUNTIFS( – Dấu “=” chỉ ra sự bắt đầu của một công thức trong ô và COUNTIFS là phần đầu tiên của hàm Excel mà chúng ta đang sử dụng.
 2. D2:D16 – Là phạm vi dữ liệu để kiểm tra xem liệu nó có thỏa mãn các tiêu chí được đưa vào công thức đếm không.
 3. “USA” – Tiêu chí cần tìm trong phạm vi dữ liệu được chỉ định (D2:D16)
 4. ) – Đóng ngoặc chỉ ra sự kết thúc của công thức.

Công thức trả về 6 là số lượng bán của các sản phẩm được vận chuyển từ kho của Hoa Kỳ.

SUMIFS

Phân tích công thức:

 1. =SUMIFS( – Dấu “=” chỉ ra sự bắt đầu của một công thức.
 2. E2:E16 – Đề cập đến phạm vi dữ liệu mà chúng tôi muốn tính tổng, ví dụ: giá bán trong ví dụ của chúng tôi.
 3. D2:D16 – Đề cập đến phạm vi dữ liệu để kiểm tra xem liệu nó có thỏa mãn các tiêu chí được đưa vào tổng số hay không.
 4. “USA” – Tiêu chí cần tìm trong phạm vi dữ liệu được chỉ định (D2:D16)
 5. ) – Đóng ngoặc chỉ ra sự kết thúc của công thức.

Công thức cho thấy $ 6.050 là tổng doanh số của các sản phẩm được vận chuyển từ kho của Hoa Kỳ.

AVERAGEIFS

Phân tích công thức:

 1. =AVERAGEIFS( – Dấu “=” chỉ ra sự bắt đầu của một công thức.
 2. E2:E16 – Đề cập đến phạm vi dữ liệu mà chúng tôi muốn tính trung bình. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn có được doanh số trung bình cho tất cả các điện thoại được bán ở Hoa Kỳ.
 3. D2:D16 – Đề cập đến phạm vi dữ liệu để kiểm tra xem liệu nó có thỏa mãn các tiêu chí được đưa vào công thức tính trung bình không.
 4. “USA” – Tiêu chí cần tìm trong phạm vi dữ liệu được chỉ định.
 5. ) – Đóng ngoặc chỉ ra sự kết thúc của công thức.

Công thức cho thấy chúng tôi đã bán sản phẩm với giá khoảng $1.008 cho mỗi điện thoại ở Mỹ.

Tất cả ba công thức có thể có nhiều hơn một tiêu chí. Ví dụ: nếu chúng ta muốn biết các số liệu tương tự (ví dụ: COUNT, SUMAVERAGE) cho các sản phẩm được bán ở USA, nhưng chỉ dành riêng cho thương hiệu Samsung, chúng ta chỉ cần thêm phạm vi dữ liệu để kiểm tra theo tiêu chí của nó.

Vui lòng xem ví dụ bên dưới nơi tiêu chí thứ hai được thêm vào để kiểm tra cùng với tiêu chí ban đầu. (Văn bản màu xanh biểu thị tiêu chí thứ nhất và màu đỏ biểu thị tiêu chí thứ hai)

=COUNTIFS(D2:D16,"USA"B2:B16,"Samsung")

=SUMIFS(E2:E16,D2:D16,"USA"B2:B16,"Samsung")

=AVERAGEIFS(E2:E16,D2:D16,"USA"B2:B16,"Samsung")

Bạn sẽ nhận thấy rằng Excel cũng có các công thức COUNTIF, SUMIFAVERAGEIF mà không có hậu tố “S”. Chúng được sử dụng tương tự như COUNTIFS, SUMIFSAVERAGEIFS. Tuy nhiên, những công thức không có hậu tố “S” có hạn chế là chỉ cho phép một tiêu chí cho mỗi công thức.

Vì cú pháp hơi khác nhau, tôi chỉ khuyên bạn nên sử dụng COUNTIFS, SUMIFSAVERAGEIFS vì nó có thể được sử dụng cho một tiêu chí trở lên, nếu cần. Chúc thành công!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of