[TIP] Cách đính kèm một mục Outlook khác (Email, liên hệ, tác vụ hoặc mục lịch) vào một email

admin 29 Th12, 2019

Gần đây, tôi đã phải làm hai việc trong Outlook mà tôi chưa từng làm trước đây, và tuy rằng chúng không phổ biến, nhưng chúng có thể có ích trong một vài tình huống.

Tôi cần gửi cho một đồng nghiệp khác trong lĩnh vực kinh doanh một địa chỉ liên hệ mà tôi có trong Outlook và một vài email mà tôi đã nhận được từ người đó.

Khi tôi bắt đầu sao chép thông tin qua lại từ một số email và từ danh thiếp trong Outlook, tôi tự nghĩ, là một tín đồ của công nghệ và tất cả các lĩnh vực khác, thì phải có một cách dễ dàng hơn để làm điều này chứ! Thật may mắn là có!

Nếu bạn muốn đính kèm một nội dung nào đó trong Outlook vào email, bạn phải đính kèm một mục chứ không phải một tệp. Đây là cách bạn làm điều đó.

Đính kèm mục trong Outlook vào email

Khi bạn mở cửa sổ Thư mới, bạn sẽ thấy rằng nút Đính kèm (Attach) mà bạn thường sử dụng để đính kèm tệp cũng có một nút mũi tên xuống nhỏ ngay bên cạnh.

Nhấp vào mũi tên đó và bạn sẽ thấy tùy chọn khác, Mục (Item). Nếu bạn sử dụng phiên bản Outlook mới hơn, bạn sẽ thấy hai tùy chọn: Đính kèm tệp (Attach File)Đính kèm mục (Attach Item).

Bạn có thể chọn từ Danh thiếp (Business Card), Lịch (Calendar) hoặc Mục Outlook (Outlook Item). Nhấp vào Mục Outlook và bạn sẽ thấy một giao diện khác, trong đó bạn có thể chọn BẤT KỲ (ANYTHING) từ chính Outlook bao gồm lịch sự kiện, danh thiếp liên lạc, tất cả thông báo email, tác vụ, v.v.

Và điều tuyệt vời là nếu bạn gửi cho ai đó một mục lịch hoặc danh thiếp liên lạc, người nhận nó có thể chỉ cần thêm nó vào hồ sơ Outlook của họ mà không cần phải nhập bất cứ điều gì!
Quy trình trên hoạt động với Outlook 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 và Office 365. Chúc vui vẻ!