[TIP] Thêm Đường xu hướng hồi quy tuyến tính vào sơ đồ phân tán trong Excel

admin 16 Th1, 2020

Mặc dù Excel có khả năng tính toán nhiều số liệu thống kê mô tả và thống kê suy luận cho bạn, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên có một mô hình biểu diễn dữ liệu khi trình bày thông tin cho một nhóm người.

Sử dụng chức năng vẽ đường xu hướng trong Excel, bạn có thể thêm đường xu hướng hồi quy tuyến tính vào bất kỳ biểu đồ phân tán Excel nào.

Chèn sơ đồ phân tán vào Excel

Giả sử bạn có hai cột dữ liệu trong Excel và bạn muốn chèn một biểu đồ phân tán để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến.

Select Data in Excel

Bắt đầu bằng cách chọn dữ liệu trong hai cột. Sau đó, nhấp vào tab Insert trên thanh Ribbon và định vị phần Biểu đồ. Nhấp vào mục có tên là Scatter và sau đó chọn các mục từ menu có tiêu đề Scatter with Only Markers.

Scatter with Only MarkersĐối với các phiên bản Excel mới hơn, các biểu đồ phân tán sẽ hiển thị dưới dạng một nút nhỏ với biểu đồ và dấu chấm như hình bên dưới. Ngoài ra, bạn sẽ chọn chỉ Scatter từ danh sách các mục lựa chọn bên dưới.

Bây giờ bạn sẽ có một biểu đồ phân tán với dữ liệu được biểu thị trong biểu đồ.

Thêm một đường xu hướng vào Excel

Bây giờ bạn có một biểu đồ phân tán trong bảng tính Excel của mình, bạn đã có thể thêm đường xu hướng của mình. Bắt đầu bằng cách nhấp một lần vào bất kỳ điểm dữ liệu nào trong biểu đồ phân tán của bạn. Điều này có thể khó khăn vì trong biểu đồ  có rất nhiều nội dung mà bạn có thể nhấp vào và chỉnh sửa.

Bạn sẽ biết rằng bạn đã chọn điểm dữ liệu khi tất cả các điểm dữ liệu đã được chọn. Khi bạn đã chọn các điểm dữ liệu, nhấp chuột phải vào bất kỳ một điểm dữ liệu nào và chọn Add a Trendline từ menu.

Add a Trendline to Excel

Bây giờ bạn hãy nhìn vào cửa sổ Format Trendline. Cửa sổ này chứa nhiều tùy chọn để thêm một đường xu hướng vào một biểu đồ phân tán Excel.

Lưu ý rằng bạn có thể thêm một đường xu hướng/ đường hồi quy loại theo hàm mũ, tuyến tính, logarit, đa thức, công suất hoặc di chuyển trung bình.

Bây giờ, để tùy chọn Linear ở dạng mặc định. Nhấp vào nút Close và biểu đồ của bạn bây giờ sẽ hiển thị đường xu hướng hồi quy tuyến tính.

Linear Regression Trendline on an Excel Chart

Với sự giúp đỡ của Microsoft Office, bạn có thể định dạng đường xu hướng theo đúng ý muốn của mình. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về một số thay đổi phổ biến hơn mà bạn có thể thực hiện đối với đường xu hướng của mình để làm cho nó nổi bật.

Định dạng một đường xu hướng Excel

Để định dạng đường xu hướng mới được tạo của bạn, hãy bắt đầu bằng cách nhấp chuột phải vào đường xu hướng đó và chọn Format Trendline từ menu. Excel sẽ một lần nữa mở bảng Format Trendline.

Format Trendline in Excel

Một trong những tùy chọn phổ biến mà mọi người thường sử dụng khi thêm đường xu hướng vào Excel là hiển thị cả phương trình của đường và giá trị bình phương R ngay trên biểu đồ. Bạn có thể tìm và chọn các tùy chọn này ở dưới cùng của cửa sổ. Bây giờ, chọn cả hai tùy chọn này.

Chúng ta muốn đường xu hướng của chúng ta được hiển thị nổi bật hơn trên biểu đồ. Xét cho cùng, đường xu hướng mặc định chỉ rộng một pixel và đôi khi ta không thể nhìn thấy đường này giữa các màu và các yếu tố khác trên biểu đồ. Ở phía bên trái của cửa sổ Format Trendline, nhấp vào biểu tượng Fill & Line.

Trong cửa sổ này, thay đổi giá trị Width từ 0,75 pt thành khoảng 3 pt và thay đổi tùy chọn Dash Type thành tùy chọn Square Dot (tùy chọn thứ ba trên menu). Chỉ cần bạn đã chọn tùy chọn này , thì hãy thay đổi tùy chọn End Type thành một mũi tên.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút X trên bảng Format Trendline và chú ý các thay đổi đối với biểu đồ phân tán của bạn. Lưu ý rằng phương trình của đường xu hướng và giá trị R bình phương đang được hiển thị trên biểu đồ và đường xu hướng là một yếu tố nổi bật hơn của biểu đồ.

Final Trendline in Excel

Giống như nhiều chức năng khác trong Excel, hầu như không giới hạn các tùy chọn mà bạn có thể chọn khi muốn hiển thị đường xu hướng trên biểu đồ phân tán.

Bạn có thể thay đổi màu sắc và độ dày của đường kẻ và thậm chí bạn có thể thêm các yếu tố 3D vào nó như hiệu ứng đổ bóng (nhấp vào biểu tượng Effects).

Những gì bạn chọn phụ thuộc vào mức độ nổi bật mà bạn muốn đường xu hướng của bạn nổi bật trên biểu đồ. Tìm hiểu các tùy chọn và bạn có thể dễ dàng tạo một đường xu hướng chuyên nghiệp trong Excel. Chúc thành công!