Hotline: +841688875179

Sổ tay lập trình 2.0

Cập nhật vào 08:31, ngày 29/06/2013, 2834 lượt xem, 2 bình luận  
lập trình, sổ tay lập trình, tài liệu về lập trình, học lập trình

Ebook sổ tay lập trình 2.0 gồm 5 ngôn ngữ lập trình: Perl, Python, Visual Basic 6.0, Visual Basic.NET và XML. Hy vọng tài liệu này sẽ có ích với những bạn nào tìm hiểu về lập trình.

Video học lập trình hướng đối tượng với C++

Cập nhật vào 23:44, ngày 25/03/2013, 6177 lượt xem, 5 bình luận  
lập trình, học lập trình, lập trình hướng đối tượng C++, học lập trình hướng đối tượng

Video học lập trình hướng đối tượng với C++ sau đây sẽ hướng dẫn các bạn học lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ C++ bằng video. Hy vọng bộ video này sẽ hữu ích với bạn.

Giáo trình toán rời rạc

Cập nhật vào 14:01, ngày 11/01/2013, 5374 lượt xem, 1 bình luận  
lập trình, toán rời rạc

Toán rời rạc là môn cơ sở ngành công nghệ thông tin. Môn này giúp tư duy logic dành cho lập trình. Trong giáo trình sau gồm 9 chương

Giáo trình Visual Foxpro

Cập nhật vào 00:28, ngày 11/01/2013, 4033 lượt xem, 0 bình luận  
lập trình, hoc lap trinh, foxpro, visual foxpro

Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản lý. Foxpro được đưa vào giảng dạy trong các trường cao đẳng, đại học.

Lập trình mạng với C# - Ví dụ cụ thể

Cập nhật vào 09:47, ngày 09/10/2012, 9342 lượt xem, 5 bình luận  
lập trình, lập trình mạng, lập trình cshap

Lập trình mạng là một trong những nhiệm vụ căn bản để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Một chương trình mạng được viết ra để các chương trình trên các máy tính khác nhau có thể truyền tin với nhau một cách hiệu quả và an toàn cho dù chúng được cài đặt trên mạng LAN, WAN hay mạng toàn cầu Internet, đây là điều căn bản đối với sự thành công của nhiều hệ thống.