Hotline: +841688875179

Tài liệu quản trị mạng Windows Server 2008

Cập nhật vào 12:23, ngày 14/08/2013, 19325 lượt xem, 3 bình luận  
quản trị mạng, học quản trị mạng, quản trị mạng windows server 2008, tài liệu quản trị mạng

Microsoft Windows Server 2008 là hệ điều hành máy chủ windows thế hệ tiếp theo của hãng Microsoft. Phiên bản 2008 có nhiều tính năng được cải thiện mảnh mẽ so với các phiên bản trước. Tài liệu quản trị mạng Windows Server 2008 này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về hệ điều hành Windows Server 2008.

Tài liệu thực hành CCNP - Tiếng Việt

Cập nhật vào 23:56, ngày 10/08/2013, 4537 lượt xem, 1 bình luận  
tài liệu quản trị mạng, học quản trị mạng, chứng chỉ ccnp, thực hành ccnp

CCNP - viết tắt của Cisco Certified Network Professional - Chứng chỉ CCNP xác thực khả năng: Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Cơ Sở Hạ Tầng Mạng ở qui mô lớn trên thiết bị của Cisco.

Tài liệu xử lý tín hiệu và lọc số - Tiếng Việt

Cập nhật vào 23:28, ngày 05/08/2013, 1988 lượt xem, 0 bình luận  
quản trị mạng học quản trị mạng, xử lý tín hiệu số

Tài liệu xử lý tín hiệu và lọc số này trình bày một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số tín hiệu dựa trên các công cụ toán học và vật lý hiện đại.

Giáo trình LPI toàn tập - Quản trị hệ thống Linux

Cập nhật vào 01:59, ngày 05/08/2013, 4291 lượt xem, 0 bình luận  
quản trị mạng, giáo trình lpi, học quản trị mạng, hệ điều hành, hệ điều hành linux, quản trị hệ thống linux

Giáo trình LPI toàn tập - Quản trị hệ thống Linux được biên soạn dựa trên bộ giáo trình của Học viện Linux LPI (Linux Professional
Institute). Hy vọng tài liệu này sẽ có ích với các bạn.

Tài liệu mạng căn bản

Cập nhật vào 17:36, ngày 18/01/2013, 6491 lượt xem, 1 bình luận  
quản trị mạng, học quản trị mạng, tài liệu quản trị mạng, giáo trình quản trị mạng, mạng căn bản

Tài liệu mạng căn bản sau đây giúp các bạn mới tìm hiểu về quản trị mạng có thể có những kiến thức cơ bản, đặc biệt là những bạn sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.