Tổng Hợp Tài Liệu MongoDB Hay Nhất

Cập nhật lúc 20/08/2016 | 4304
MongoDB là 1 hệ thống CSDL mã nguồn mở được phát triển và hỗ trợ bởi 10gen, là CSDL NoSQL hàng đầu được hàng triệu người sử dụng. Thay vì lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng và các tuple như trong các CSDL quan hệ thì nó lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON…

Xem chi tiết

Tổng Hợp Tài Liệu MongoDB Hay Nhất