Hotline: +841688875179

Giáo trình lập trình ứng dụng web

Cập nhật vào 17:07, ngày 27/12/2012, 2726 lượt xem, 3 bình luận  
thiết kế web, lập trình web, lập trình ứng dụng web

Sau đây là tài liệu giáo trình Lập trình ứng dụng web cho ASP.NET (Aspx) bằng PDF format dành cho các bạn cần nghiên cứu và học về dot NET.

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language.

Hôm nay, website chia sẻ giáo trình cntt xin chia sẻ cho các bạn Giáo trình lập trình ứng dụng web
Tài liệu thiết kế web này được viết bằng tiếng Việt và do trường Đại học soạn. Hi vọng tài liệu này sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích.

Trích dẫn
BÀI 1 - TỔNG QUAN VỀ ASP.NET

I. Tổng quan về lập trình ứng dụng Web
I.1. HTTP và HTML – Nền móng của Kỹ thuật lập trình web
I.2. Tìm hiểu các mô hình ứng dụng

II. Giới thiệu về ASP.Net
II.1. Tìm hiểu về .Net Phatform
II.2. Tìm hiểu về .Net Framework
II.3. Tìm hiểu về ASP.Net
II.4. Những ưu điểm của ASP.Net
II.5. Quá trình xử lý tập tin ASPX

III. Web Server
III.1. Internet Information Services
III.2. Cài đặt Web Server
III.3. Cấu hình Internet Information Services
III.4. Tạo các ứng dụng web trên IIS

IV. Tạo ứng dụng Web đầu tiên
IV.1. Khởi động MS Visual Studio .Net
IV.2. Tạo mới ứng dụng Web
IV.3. Phân loại tập tin trong ASP.Net
IV.4. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net

BÀI 2 - WEB SERVER CONTROL

I. HTML Control

II. ASP.Net Web Control
II.1. Asp.Net Page
II.2. Điều khiển cơ bản
II.3. Điều khiển kiểm tra dữ liệu
II.4. Một số điều khiển khác
II.5. Đối tượng ViewState

BÀI 3 - CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU

I. Điều khiển DataGrid
I.1. Các thao tác định dạng lưới
I.2. Xử lý sắp xếp
I.3. Xử lý phân trang
I.4. Tùy biến các cột
I.5. Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới

II. Điều khiển DataList
II.1. Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu
II.2. Cập nhật dữ liệu với DataList

III. Điều khiển Repeater

IV. Các ví dụ mở rộng
IV.1. Xử lý đảo hướng sắp xếp trong DataGrid
IV.2. Tạo biểu tượng sắp xếp trong cột cho DataGrid
IV.3. Định dạng hình thức hiển thị cho dòng dữ liệu thỏa điều kiện trên DataGrid
IV.4. Tạo hiệu ứng chọn khi rê chuột qua các dòng dữ liệu

BÀI 4 - XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU

I. Thiết kế tổng quan
I.1. Cấu trúc chi tiết lớp XL_BANG
I.2. Xây dựng lớp xử lý nghiệp vụ
I.3. Sử dụng lớp xử lý nghiệp vụ

BÀI 5 - XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN

I. Tạo mới đối tượng thể hiện

II. Sử dụng đối tượng thể hiện

III. Tạo phương thức cho đối tượng thể hiện

IV. Tạo sự kiện cho đối tượng thể hiện
IV.1. Thiết kế
IV.2. Xử lý

BÀI 6 - XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG

I. Đối tượng Request, Response
I.1. Đối tượng Response
I.2. Đối tượng Request

II. Đối tượng Session, Application
II.1. Đối tượng Application
II.2. Đối tượng Session

III. Đối tượng Server

IV. Đối tượng Cookies
IV.1. Giới thiệu
IV.2. Làm việc với Cookies

V. Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng
V.1. Global.asax
V.2. Web.config

VI. Tổ chức & xây dựng ứng dụng
VI.1. Tổ chức lưu trữ ứng dụng
VI.2. Xây dựng ứng dụng

BÀI 7 - WEB SERVICE

I. Tìm hiểu về Web Services

II. Xây dựng Web Services
II.1. Tạo Web Services trong VS .Net
II.2. Kiểm tra Web Service

III. Sử dụng Web Service
III.1. Sử dụng Web Service do người dùng xây dựng
III.2. Sử dụng Web Services được cung cấp miễn phí trên mạng

IV. Xây dựng Web Services truy xuất dữ liệu
IV.1. Web Service: WS_KHACH_HANG
IV.2. Sử dụng WS_KHACH_HANG

BÀI 8 - PHỤ LỤC

I. Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng
I.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu
I.2. Dữ liệu thử

II. Giới thiệu về các tag HTML
II.1. Cơ bản về tag HTML
II.2. Các tag nhập liệu

III. Cascading Style Sheets – CSS
III.1. Giới thiệu CSS
III.2. Cú pháp CSS
III.3. Sử dụng CSS trong trang HTML

Hoàng An Tạ

Hoàng An Tạ

Tôi là một lập trình viên website có đam mê về SEO, Marketing Online. Hiện nay, tôi đang làm việc liên quan đến thiết kế websiteSEO. Tôi có sở thích viết blog chia sẻ kiến thức, tài liệu về công nghệ thông tin cho các bạn cùng học tập. Tôi là Tạ Hoàng An

Mạng xã hội: Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn

Có gì thắc mắc về bài viết các bạn vui lòng liên hệ với ban quản trị
Giaotrinhcntt.Com sẽ có câu trả lời giải đáp những thắc mắc của các bạn sớm nhất.

Bookmark and Share

Nếu thấy bài viết hay bạn giúp Giaotrinhcntt.Com chia sẻ lên Facebook, Linkhay, Twitter hoặc Google+...Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.