[TIP] Cách dùng hàm VLOOKUP trong Excel

admin 19 Th1, 2020

Dưới đây là một vài hướng dẫn nhanh cho những người cần trợ giúp khi sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel. VLOOKUP là một hàm rất hữu ích để dễ dàng tìm kiếm các dữ liệu liên quan trong một hoặc nhiều cột trong bảng tính lớn.

Bạn có thể sử dụng HLOOKUP để làm điều tương tự cho một hoặc nhiều hàng dữ liệu. Về cơ bản khi sử dụng VLOOKUP, bạn sẽ đưa ra một yêu cầu như ” Đây là một giá trị, hãy tìm giá trị đó trong tập dữ liệu khác và sau đó trả lại cho tôi giá trị của một cột khác trong cùng bộ dữ liệu đó”.

Vì vậy, bạn có thể sẽ tự hỏi lợi ích của hàm này là gì? Vâng, lấy ví dụ, tôi đã tạo bảng tính mẫu sau đây để làm ví dụ. Bảng tính rất đơn giản: một bảng tính gồm một vài thông tin về đặc điểm của xe như tên, id của xe, màu sắc và mã lực.

Trang tính thứ hai có id của những chiếc xe và tên mô hình thực tế của chúng. Mục dữ liệu giống nhau giữa hai trang tính là ID xe.

Bây giờ nếu tôi muốn hiển thị tên của chiếc xe trên trang tính 1, tôi có thể sử dụng VLOOKUP để tra cứu từng giá trị trong trang tính về đặc điểm xe, tìm giá trị đó trong trang tính thứ hai, sau đó trả về cột thứ hai (kiểu xe) giá trị mong muốn.

Cách dùng VLOOKUP trong Excel

Vì vậy, làm thế nào để bạn thực hiện thao tác này? Đầu tiên, bạn sẽ cần nhập công thức vào ô H4. Lưu ý rằng tôi đã nhập công thức đầy đủ vào ô F4 đến F9. Chúng tôi sẽ điểm qua ý nghĩa của từng tham số trong công thức đó.

Công thức hoàn chỉnh như sau:

=VLOOKUP(B4,Sheet2!$A$2:$B$5,2,FALSE)

Có 5 tham số trong hàm này:

1. =VLOOKUP – Dấu = biểu thị ô này sẽ chứa một hàm và trong trường hợp của chúng ta là hàm VLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu trong một hoặc nhiều cột dữ liệu.

2. B4 – Đối số đầu tiên của hàm. Đây là dữ liệu mà chúng tôi muốn tìm kiếm. Từ hoặc giá trị tìm kiếm được nhập vào ô B4.

3. Sheet2!$A$2:$B$5 – Phạm vi các ô trên Trang tính 2 để tìm giá trị chúng tôi muốn tìm trong B4. Vì phạm vi nằm trên Trang tính 2, nên chúng ta cần đặt trước phạm vi với tên của trang tính với dấu ! theo sau. Nếu dữ liệu nằm trên cùng một trang tính, thì chúng ta không cần phần này. Ở đây, bạn cũng có thể sử dụng phạm vi được đặt tên nếu bạn muốn.

4. 2 –Số này chỉ định số thứ tự cột trong phạm vi được xác định mà bạn muốn trả giá trị về đó. Vì vậy, trong ví dụ của chúng tôi, trên Trang tính 2, chúng tôi muốn trả về giá trị của Cột B hoặc tên xe, sau khi tìm thấy kết quả trùng khớp trong Cột A.

Tuy nhiên, lưu ý rằng vị trí các cột trong bảng tính Excel không quan trọng. Vì vậy, nếu bạn di chuyển dữ liệu trong Cột A và B sang D và E, miễn là bạn đã xác định phạm vi của mình ở tham số 3 là $D$2:$E$5, thì số cột cần trả về vẫn sẽ là 2. Đó là số vị trí tương đối chứ không phải là số cột tuyệt đối.

5. False – False có nghĩa là Excel sẽ chỉ trả về một giá trị cho một kết quả khớp chính xác. Nếu bạn đặt thành True, Excel sẽ tìm các kết quả khớp gần nhất. Nếu nó được đặt thành False và Excel không thể tìm thấy kết quả khớp chính xác, nó sẽ trả về giá trị #N/A.

Hy vọng, bây giờ bạn đã biết cách sử dụng hàm này, đặc biệt khi bạn có nhiều dữ liệu được xuất ra từ một cơ sở dữ liệu chuẩn hóa.

Có thể có một tài liệu chính xác về các giá trị được lưu trữ trong bảng tra cứu hoặc bảng tham chiếu. Bạn có thể lấy dữ liệu khác bằng cách “truy cập” vào dữ liệu bằng cách sử dụng VLOOKUP.

Một điều khác mà bạn có thể nhận thấy là việc sử dụng ký hiệu $ ở phía trước chữ cái cột và số hàng. Biểu tượng $ cho Excel biết rằng khi công thức được kéo xuống các ô khác, tham chiếu đó sẽ giữ nguyên.

Ví dụ: nếu bạn đã sao chép công thức trong ô F4 sang H4, hãy xóa các ký hiệu $ và sau đó kéo công thức xuống H9, bạn sẽ nhận thấy rằng 4 giá trị cuối cùng trở thành #N/A.

Lý do cho điều này là vì khi bạn kéo công thức xuống, phạm vi sẽ thay đổi theo giá trị của ô đó.

Vì vậy, như bạn có thể thấy trong hình trên, phạm vi tra cứu cho ô H7 là Sheet2!A5:B8. Nó chỉ đơn giản là tiếp tục thêm 1 vào số hàng. Để giữ phạm vi đó cố định, bạn cần thêm ký hiệu $ trước ký tự cột và số hàng.

Một lưu ý: nếu bạn sắp đặt đối số cuối cùng thành True, bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu trong phạm vi tra cứu của bạn (trang tính thứ hai trong ví dụ của chúng tôi) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần nếu không hàm sẽ không đúng! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy bình luận. Chúc thành công!