[TIP] Cách kiểm tra hai ô trong Excel có chứa chính xác các giá trị số giống nhau hay không

admin 17 Th1, 2020

Giống như cơ sở dữ liệu hai chiều (hoặc thư mục trống), Excel có khả năng lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau từ các mối quan hệ kinh doanh nhỏ đến hồ sơ thuế thu nhập cá nhân.

Trong cả hai ví dụ này, độ chính xác là điều cần thiết để đảm bảo bạn có thông tin bạn cần khi bạn cần dùng đến.

Trong bất kì tình huống nhập dữ liệu nào,mọi người thường hoán đổi số hoặc gõ nhầm tên trong bảng tính. Rất khó để phân biệt sự khác biệt giữa 6886 và 6868 hoặc John và Johm khi bạn có chuỗi số dài hoặc văn bản trong bảng tính Excel dày đặc.

Sử dụng hàm Exact trong Excel, bạn có thể dubgf Excel để tìm hiểu xem hai ô có chứa chính xác cùng một thông tin hay không.

Hàm Exact hoạt động tốt như nhau đối với văn bản cũng như đối với các số. Đọc để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể tự động hóa nhiệm vụ tốn thời gian kiểm tra tính chính xác trong bảng tính này.

Sử dụng hàm Exact của Excel

Giả sử bạn có một trang tính đơn giản trong Excel giống như hình bên dưới.

Example Excel Worksheet

Lưu ý rằng trong các chuỗi số ở cột A và B, rất khó để biết liệu số trong ô A1 có khớp với số tương ứng trong B1 hay không. Điều này đúng cho tất cả các số trong danh sách.

Bằng cách sử dụng hàm Exact ở ô C1, bạn có thể yêu cầu Excel cho biết số trong ô A1 có trùng khớp với số trong B1 không. Nếu các số trùng khớp, Excel trả về giá trị TRUE. Nếu các số không khớp với nhau, Excel sẽ trả về giá trị FALSE.

Để bắt đầu, chọn vào tab Formulas trên thanh công cụ và sau đó chọn mục Text. Xác định vị trí và nhấp vào công thức có tiêu đề Exact. Lưu ý rằng mặc dù công thức Exact được xem là một hàm dành cho văn bản, nhưng nó cũng hoạt động tốt trên các số.

Click on Excel's Exact Formula

Bây giờ bạn sẽ nhìn vào cửa sổ Function Arguments của Excel. Ở đây bạn sẽ chỉ định các ô để so sánh độ chính xác. Trong mục Text1, nhập A1 và trong hộp Text2, nhập B1. Sau đó, nhấp vào nút OK.

Excel Function Argument Window

Bạn sẽ nhận thấy rằng Excel trả về giá trị FALSE ở ô C1. Điều này là do có sự không phù hợp giữa giá trị trong A1 và giá trị trong B1. Có vẻ như người nhập dữ liệu vào hai ô này đã hoán đổi hai số ở giữa.

Sử dụng công thức từ C1 đến C15, bạn có thể thấy người đánh máy mắc lỗi khi nhập các số này. Lưu ý rằng các giá trị trong A1, A6, A9, A11 và A14 không khớp với các giá trị tương ứng của chúng trong cột B.

Các giá trị này được biểu thị bằng giá trị FALSE trong cột C. Các giá trị trong các ô A còn lại khớp với các giá trị tương ứng trong cột B. Chúng được biểu thị bằng giá trị TRUE trong cột C.

True and False Values in Excel's Exact Function

Lưu ý rằng trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể chỉ cần sử dụng dấu bằng vì chúng tôi chỉ làm việc với các số. Tôi có thể đặt = A1 = B1 vào ô C1 và tôi sẽ nhận được kết quả FALSE.

Tuy nhiên, trường hợp sử dụng dấu bằng với văn bản sẽ bị bỏ qua độ chính xác . Vì vậy, từ excel và từ EXCEL sẽ cho kết quả TRUE vì trường hợp này bị bỏ qua.

Lưu ý cuối cùng, nếu bạn chỉ muốn so sánh số lượng ký tự trong hai ô, bạn có thể sử dụng hàm len. Trong ví dụ trên của chúng tôi, nếu tôi sử dụng công thức = len (A1) = len (B1), tôi sẽ nhận được kết quả TRUE. Nó cũng sẽ cho tôi giá trị TRUE với mọi ví dụ ở trên vì cả hai hàng đều có bốn ký tự.

Mặc dù về mặt kỹ thuật được phân loại là một hàmcho văn bản trong Excel, nhưng hàm Exact hoạt động tốt để tìm và loại bỏ lỗi nhập và nhập dữ liệu trong các bảng tính lớn.

Mắt người thường gặp khó khăn khi tìm sự khác biệt giữa hai số và hoán đổi vị trí các số là lỗi nhập dữ liệu thường gặp nhất. Sử dụng hàm Exact, bạn có thể khiến Excel thực hiện công việc tìm các lỗi này.