Phần Cứng

Main H61 chạy được với Chip và CPU nào

Main H61 là 1 loại main với giá thành rẻ, và là sự lựa chọn khi các bạn muốn ráp máy tính với 1 giá thành rẻ nhất. Đây được gọi là loại main thần thánh và thường được những anh em chuyên ráp máy chơi game giá rẻ lựa chọn. Khi ráp các link kiện khác với main H61 thì bạn đã có 1 chiếc máy tính chơi game với giá chỉ giao động từ 4 đến 6 triệu tùy các option khác.

Và câu hỏi anh em thường hỏi nhất khi ráp máy tính là main h61 có thể chạy được với CPU loại nào? Bên dưới đây là các loại Chip CPU tương thích và được kiểm chứng khi chạy với main H61 nhé.

Features BIOS PCB
Intel Celeron Dual-Core

G440, 1.6 GHz, L3 1 MB

G460, 1.8 GHz, L3 1.5 MB

G465, 1.9 GHz, L3 1.5 MB

G470, 2 GHz, L3 1.5 MB

G530, 2.4 GHz, L3 2 MB

G530T, 2 GHz, L3 2 MB

G540, 2.5 GHz, L3 2 MB

G540T, 2.1 GHz, L3 2 MB

G550, 2.6 GHz, L3 2 MB

G550T, 2.2 GHz, L3 2 MB

G555, 2.7 GHz, L3 2 MB

Intel Core i3

i3-2100, 3.1 GHz, L3 3 MB

i3-2100T, 2.5 GHz, L3 3 MB

i3-2102, 3.1 GHz, L3 3 MB

i3-2105, 3.1 GHz, L3 3 MB

i3-2115C

2 GHz, L3 3 MB

i3-2120, 3.3 GHz, L3 3 MB

i3-2120T, 2.6 GHz, L3 3 MB

i3-2125, 3.3 GHz, L3 3 MB

i3-2130, 3.4 GHz, L3 3 MB

i3-3210, 3.2 GHz, L3 3 MB

i3-3220, 3.3 GHz, L3 3 MB

i3-3220T, 2.8 GHz, L3 3 MB

i3-3225, 3.3 GHz, L3 3 MB

i3-3240, 3.4 GHz, L3 3 MB

i3-3240T, 2.9 GHz, L3 3 MB

i3-3245, 3.4 GHz, L3 3 MB

i3-3250, 3.5 GHz, L3 3 MB

i3-3250T, 3 GHz, L3 3 MB

Intel Core i5

i5-2300, 2.8 GHz, L3 6 MB

i5-2300, L3 6 MB, Turbo 3.1 GHz

i5-2310, 2.9 GHz, L3 6 MB

i5-2310, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz

i5-2320, 3 GHz, L3 6 MB

i5-2320, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

i5-2380P, 3.1 GHz, L3 6 MB

i5-2380P, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz

i5-2390T, 2.7 GHz, L3 3 MB

i5-2390T, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz

i5-2400, 3.1 GHz, L3 6 MB

i5-2400, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz

i5-2400S, 2.5 GHz, L3 6 MB

i5-2400S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

i5-2405S, 2.5 GHz, L3 6 MB

i5-2405S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

i5-2450P, 3.2 GHz, L3 6 MB

i5-2450P, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz

i5-2500, 3.3 GHz, L3 6 MB

i5-2500, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz

i5-2500K, 3.3 GHz, L3 6 MB

i5-2500K, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz

i5-2500S, 2.7 GHz, L3 6 MB

i5-2500S, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz

i5-2500T, 2.3 GHz, L3 6 MB

i5-2500T, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

i5-2550K, 3.4 GHz, L3 6 MB

i5-2550K, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz

i5-3330, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz

i5-3330S, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz

i5-3340, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

i5-3340S, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

i5-3350P, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

i5-3450, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz

i5-3450S, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz

i5-3470, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz

i5-3470S, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz

i5-3470T, L3 3 MB, Turbo 3.6 GHz

i5-3475S, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz

i5-3550, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz

i5-3550S, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz

i5-3570, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz

i5-3570K, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz

i5-3570S, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz

i5-3570T, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz

Intel Core i7

i7-2600, 3.4 GHz, L3 8 MB

i7-2600, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz

i7-2600K, 3.4 GHz, L3 8 MB

i7-2600K, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz

i7-2600S, 2.8 GHz, L3 8 MB

i7-2600S, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz

i7-3770, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz

i7-3770K, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz

i7-3770S, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz

i7-3770T, L3 8 MB, Turbo 3.7 GHz

Intel Pentium Dual-Core

G2010, 2.8 GHz, L3 3 MB

G2020, 2.9 GHz, L3 3 MB

G2020T, 2.5 GHz, L3 3 MB

G2030, 3 GHz, L3 3 MB

G2030T, 2.6 GHz, L3 3 MB

G2100T, 2.6 GHz, L3 3 MB

G2120, 3.1 GHz, L3 3 MB

G2120T, 2.7 GHz, L3 3 MB

G2130, 3.2 GHz, L3 3 MB

G2140, 3.3 GHz, L3 3 MB

G620, 2.6 GHz, L3 3 MB

G620T, 2.2 GHz, L3 3 MB

G622, 2.6 GHz, L3 3 MB

G630, 2.7 GHz, L3 3 MB

G630T, 2.3 GHz, L3 3 MB

G632, 2.7 GHz, L2 3 MB

G632, 2.7 GHz, L3 3 MB

G640, 2.8 GHz, L3 3 MB

G640T, 2.4 GHz, L3 3 MB

G645, 2.9 GHz, L3 3 MB

G645T, 2.5 GHz, L3 3 MB

G840, 2.8 GHz, L3 3 MB

G850, 2.9 GHz, L3 3 MB

G860, 3 GHz, L3 3 MB

G860T, 2.6 GHz, L3 3 MB

G870, 3.1 GHz, L3 3 MB

Bài Viết Liên Quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close