[FIX] Sửa lỗi Microsoft Windows Search Indexer Stopped Working

admin 29 Th12, 2019

Là một chuyên gia máy tính trong gia đình, tôi thực hiện tất cả các nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật và đôi khi gặp phải những vấn đề mới mẻ mà tôi quyết định chia sẻ về nó.

Đối với Windows, có vẻ như bạn luôn đối mặt với các vấn đề lạ cần giải quyết! Luôn luôn có một số lỗi điên rồ và khó hiểu xuất hiện khiến bạn phải vò đầu bứt tai.

Một vấn đề như vậy với Windows thường liên quan đến các lỗi sau:

Microsoft Windows Search Indexer stopped working and was closed

hoặc

Windows could not start the windows search service on the local computer error 1067

Đây là một vấn đề khá bất thường, nhưng nếu nó xảy ra với bạn, nó rất phiền phức! Bất cứ khi nào bạn cố gắng để mở, di chuyển hoặc sao chép một cái gì đó, bạn sẽ gặp lỗi này. Nó cũng là nguyên nhân cho hiệu suất máy tính chậm và sự cố của toàn bộ hệ điều hành.

Có một số điều bạn có thể thử để khắc phục sự cố gây phiền nhiễu này trong Windows:

Xây dựng lại Windows Search Index

Cách này thì nhanh chóng và dễ dàng, nhưng có thể không thành công nếu bạn gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn cũng nên thực hiện bước này trước khi đi đến các bước còn lại mà bạn phải xóa nội dung.

Đầu tiên, nhập Indexing Options trong hộp tìm kiếm Start Menu, sau đó bấm vào tab / nút Advanced, sau đó bấm Rebuild.

windows search indexer

Bạn cũng có thể thử nhấp vào Restore Defaults nếu bước Rebuild không thành công. Nếu lỗi này do một số lý do lạ, bạn không thể chọn bất cứ điều gì trên trang này, bạn có thể xây dựng lại Search Index thủ công bằng cách chỉnh sửa khóa registry sau:

HKLM/Software/Microsoft/Windows Search/SetupCompletedSuccessfully

Thay đổi giá trị thành 0 và sau đó khởi động lại máy. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tránh các sửa đổi đường dẫn đăng ký, thì đó là cách tốt nhất! Ngoài ra, hãy tạo điểm khôi phục trước khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa đăng ký nào.

Xóa thư mục Windows Search Index Program

Nếu phương pháp trên không thành công, bạn có thể thử xóa tất cả các tệp được liên kết với Search Index trong Windows bằng cách xóa mọi thứ bên trong các thư mục này:

C:ProgramDataMicrosoftSearchDataApplicationsWindows

C:ProgramDataMicrosoftSearchDataTemp

Nếu bạn không tìm thấy các thư mục này, bạn nên bật xem các thư mục bị ẩn bằng cách vào Windows Explorer hoặc My Computer, sau đó chọn Tools, Folder Options.

Chuyển đến View Tb và cuộn xuống cho đến khi bạn thấy Show hidden files and folders. Bây giờ bạn có thể thấy thư mục ProgramData. Trong Windows 10, chỉ cần nhấp vào View tab và kiểm tra hộp Hidden Items.

Một lần nữa, tạo một bản sao lưu của các tập tin trong thư mục trong trường hợp trước khi xóa chúng, nhưng chúng thực sự không quan trọng.

Nếu bạn nhận được thông báo Access is Denied trong khi cố gắng xóa các tệp, trước tiên bạn sẽ cần dừng dịch vụ Window Search Index bằng cách đi tới Control Panel, chọn Administrative Tools, sau đó nhấp vào Services.

Dịch vụ này nên được gọi là Windows Search hoặc Windows Searcher. Nhấp đúp chuột vào dịch vụ và nhấn Stop.

windows search service

Sau khi bạn xóa các tệp, khởi động lại máy tính và chỉ mục (index) sẽ được xây dựng lại và hy vọng lỗi máy tính của bạn sẽ biến mất!

Hãy nhớ rằng dịch vụ search index không quan trọng, vì vậy bạn sẽ không làm rối máy tính của mình bằng cách vô hiệu hóa dịch vụ hoặc xóa các tệp của nó đấy chứ. Thử đi nào!