[REVIEW] Sự khác nhau giữa POP và IMAP trong tài khoản Email

admin 27 Th12, 2019

Nếu bạn từng thiết lập một tài khoản email theo cách thủ công, thì bạn được yêu cầu cài đặt máy chủ POP hoặc IMAP từ nhà cung cấp email. Dưới đây là những hướng cần thiết mà chương trình email cần phải thực hiện trước khi nó có thể truy xuất email từ tài khoản của bạn.

Tương tự, địa chỉ và mật khẩu là duy nhất cho tài khoản email của bạn, thì cài đặt máy chủ IMAP và POP là duy nhất cho mọi nhà cung cấp email. Ví dụ: cài đặt máy chủ IMAP của Gmail khác với Yahoo, và cả cài đặt IMAP của công ty đều khác với cài đặt máy chủ POP.

Vì vậy, bạn có hai lựa chọn, nhưng bạn cần cái nào? Sự khác biệt giữa IMAP và POP là gì? IMAP có thực sự tốt hơn POP không? Bạn có thể sử dụng IMAP và POP, hoặc bạn phải chọn một trong hai?

Dưới đây là những điều bạn cần biết về IMAP và POP, bao gồm cả thuận lợi và bất lợi của cả hai và các liên kết về cách thiết lập email của bạn bằng IMAP hoặc POP.

Sự khác biệt giữa IMAP và POP

IMAP là viết tắt của Internet Message Access Protocol (Giao thức truy cập thư Internet). POP là viết tắt của Post Office Protocol (Giao thức Bưu điện). Cả hai đều sử dụng chung một chương trình email để tải thư từ máy chủ email.

Vì vậy, bất kể dịch vụ email bạn sử dụng là gì, nếu bạn muốn truy cập thư của mình khỏi trang webmail của họ, bạn phải sử dụng dịch vụ cài đặt máy chủ IMAP hoặc POP riêng biệt.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa IMAP và POP. Khi bạn giao tiếp qua IMAP, chương trình email có thể quản lý thư trực tiếp từ máy chủ, bao gồm đánh dấu các email là đã đọc, xóa chúng khỏi máy chủ, di chuyển email giữa các thư mục và hơn thế nữa.

Bất cứ thao tác mà bạn thực hiện trong chương trình email cũng sẽ được đồng bộ trên máy chủ email, do đó, bất kỳ ứng dụng email khách nào khác nếu kết nối với tài khoản đó qua IMAP thì sẽ gặp phải những thay đổi tương tự.

POP chỉ giới hạn việc tải các email về. Khi bạn sử dụng máy chủ email POP, chương trình email của bạn không thể gửi lệnh trở lại máy chủ như IMAP. Khi tin nhắn được tải xuống, những thao tác mà bạn thực hiện đều được ghi nhận lại trên máy chủ.

Nếu bạn xóa hoặc di chuyển vào các thư mục khác, thì bạn chỉ thấy những thay đổi trong chương trình email đó với tài khoản mà bạn sử dụng, chứ không phải qua giao diện webmail hoặc trên bất kỳ chương trình email nào khác.

Tôi nên sử dụng IMAP hay POP?

Quyết định này hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn, nhưng hiệu quả nhất khi sử dụng IMAP.

Bạn nên chọn IMAP thay vì POP nếu bạn muốn sự linh hoạt là tối đa. Bạn có thể truy cập email của mình trên nhiều thiết bị như bạn muốn và tất cả chúng đều được đồng bộ hóa.

Khi bạn xóa email khỏi điện thoại của mình, thì email đó sẽ bị xóa khi bạn kiểm tra tin nhắn của mình trên máy tính hoặc trên máy tính bảng. Gửi email tại một thiết bị sẽ được hiển thị trong hộp thư đã gửi trên thiết bị khác. Điều này hiệu quả nhất đối với hầu hết mọi người.

Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp email cho bạn không gian lưu trữ email bị hạn chế, thì POP có thể làm điều này. Hãy xem xét một ví dụ, trong đó bạn có 200 MB dung lượng email. Nếu bạn sử dụng IMAP và bạn muốn lưu giữ tất cả các email của mình mãi mãi, thì dung lượng trong IMAP sẽ nhanh chóng hết.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng POP để tải email xuống máy tính nơi bạn có nhiều bộ nhớ hơn. Miễn là bạn thiết lập tài khoản email riêng để xóa email khỏi máy chủ sau khi chúng được tải xuống, dung lượng trên máy chủ sẽ không bao giờ hết nhưng cũng sẽ không bao giờ mất tin nhắn (miễn là bạn đã sao lưu chúng trên thiết bị của bạn).

Nếu bạn muốn thiết lập càng ít càng tốt, IMAP sẽ là lựa chọn tốt cho bạn. Hầu hết các nhà cung cấp email tắt POP theo mặc định nhưng mở quyền truy cập IMAP. Nếu bạn quyết định sử dụng POP, trước tiên bạn cần phải cài đặt email của mình từ trình duyệt web để có thể bật quyền truy cập POP.

Như bạn có thể thấy, sự lựa chọn thực sự tùy thuộc vào bạn và hoàn cảnh thực tế của bạn. Bạn có thể chọn IMAP vì các tính năng của nó nhưng dung lượng lưu trữ thấp nếu bạn lưu trữ quá nhiều email hoặc bạn có thể chọn POP với dung lượng lưu trữ nhiều mà bỏ lỡ các tính năng đồng bộ hóa tiện dụng.

Cách sử dụng IMAP hoặc POP

Nhiều ứng dụng email hiện đại cho phép bạn đăng nhập vào email của mình thông qua giao diện đăng nhập web thì chỉ cần địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Nhưng nếu bạn truy cập vào cài đặt IMAP hoặc POP, bạn phải biết một số chi tiết khác.

Đây là các cài đặt máy chủ IMAP và POP của một số nhà cung cấp email phổ biến.

  • Gmail – POP & IMAP
  • Yahoo – POP & IMAP
  • Outlook – POP & IMAP
  • Yandex – POP & IMAP

SMTP: Quan trọng nhưng khác biệt

POP và IMAP không phải là cài đặt máy chủ email duy nhất bạn cần biết khi thiết lập email trên thiết bị. Trong khi hai cái trước là để tải thư, thì cài đặt SMTP là để gửi thư.

Nếu bạn không có cài đặt máy chủ SMTP đúng như được định cấu hình trên thiết bị của mình, thì máy khách sẽ không biết cách gửi thư từ tài khoản của bạn. Bạn có thể không gặp vấn đề gì khi tải thư, nhưng bạn sẽ không thể gửi các thư mới thành công.

Hầu hết các dịch vụ email sử dụng máy chủ SMTP như smtp.server.com. Ví dụ, máy chủ SMTP của Gmail là smtp.gmail.com. Tuy nhiên, đối với những máy chủ khác như Outlook.com: smtp.office365.com.