[TIP] Cách sử dụng dòng lệnh để tắt chương trình ngay lập tức

admin 09 Th1, 2020

Mọi người đều biết cách giết chương trình bằng cách sử dụng Task Manager trong Windows hoặc Force Quit trong OS X, nhưng đôi khi, để triệt tiêu chương trình bằng dòng lệnh thì rất hữu ích.

Tôi đã gặp phải một số tình huống trong đó chương trình từ chối kết thúc qua Task Manager, ngay cả khi tôi giết tiến trình cơ bản. Force Quit có Quirks riêng và không triệt tiêu luôn một chương trình. Điều đó xảy ra khi bạn có thể sử dụng sức mạnh của dòng lệnh.

Trong bài viết này, tôi sẽ thực hiện các lệnh để triệt tiêu một chương trình trong Windows, OS X và Linux. Thường có nhiều hơn một lệnh để thực hiện điều này, vì vậy tôi sẽ đề cập đến các lệnh khác nhau mà tôi đã sử dụng.

Nó không phải là một danh sách đầy đủ, vì vậy nếu bạn sử dụng một lệnh khác không được đề cập ở đây, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé!

Windows – TSKILL và TASKKILL

Trong Windows, bạn có thể sử dụng hai lệnh để triệt tiêu chương trình: TSKILL và TASKKILL. TSKILL là một lệnh đơn giản và ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn ổn. Ví dụ: nếu bạn đang chạy Microsoft Word, tên quy trình là winword.exe. Để diệt Word khỏi dòng lệnh, chỉ cần gõ lệnh sau:

tskill winword

Điều đó sẽ giết Word và bạn sẽ mất mọi dữ liệu chưa được lưu, vì vậy bạn phải cẩn thận khi sử dụng nó. Tôi đã thử nó trên một tài liệu Word chưa được lưu và nó chỉ biến mất khi tôi chạy nó, không có lời nhắc lệnh nào để lưu tài liệu.

Điều này khá đúng với tất cả các lệnh mà tôi sẽ đề cập ở đây. Bạn có thể giết một chương trình ngay lập tức mà không có bất kỳ câu hỏi.

Tskill

Một điều cần lưu ý là hầu hết thời gian lệnh này được sử dụng, nó được sử dụng với tham số / A. / A thông báo lệnh kết thúc quá trình đang chạy trong tất cả các phiên. Vì vậy, thông thường bạn sẽ gõ lệnh sau để chắc chắn thêm quy trình đã bị triệt tiêu:

tskill /A winword

Lệnh thứ hai, có nhiều tùy chọn hơn và hiệu quả hơn, chính là TASKKILL. Nếu bạn nhìn vào trang trợ giúp cho TASKKILL, bạn sẽ hiểu ý tôi:

Taskkill

Nếu bạn muốn có nhiều quyền kiểm soát và tùy chọn hơn để triệt tiêu chương trình trong Windows, hãy sử dụng TASKKILL. Để bắt đầu, bạn có thể tắt chương trình bằng cách sử dụng lệnh sau:

taskkill /F /IM winword.exe

Lưu ý, bạn phải sử dụng .EXE khi sử dụng lệnh TASKKILL. / F có nghĩa là chấm dứt quá trình. / IM có nghĩa là tên hình ảnh, tức là tên quá trình. Nếu bạn muốn hủy bằng ID tiến trình (PID), bạn phải sử dụng / PID thay vì / IM. / T sẽ giết tất cả các tiến trình con được bắt đầu bởi quy trình đã chỉ định.

Bạn cũng có thể sử dụng TASKKILL để kết nối từ xa với hệ thống khác và giết một quá trình trên hệ thống từ xa đó. Điều tôi cũng thích là khả năng sử dụng các ký tự đại diện trong TASKKILL.

OS X / Linux – KILL và KILLALL

 Trong OS X và Linux, bạn có hai lệnh để triệt tiêu các tiến trình: KILL và KILLALL. Bạn phải chạy chúng trong cửa sổ terminal. Để giết chương trình, bạn sử dụng tên chương trình hoặc ID tiến trình. Có một số cách bạn có thể tìm thấy thông tin này. Một cách là thông qua Activity Monitor.

Activity monitor

Tuy nhiên, thao tác đòi hỏi giao diện GUI. Nếu bạn đang sử dụng dòng lệnh để triệt tiêu một tiến trình, bạn có thể sử dụng dòng lệnh để tìm thông tin quy trình. Hai lệnh xuất hiện trong đầu là topps -ax.

Top os x

top sẽ cho bạn một danh sách các quy trình với PID và tên chương trình được sắp xếp theo mức độ sử dụng CPU. Nó là một cách nhanh chóng để tìm quá trình bạn muốn giết. ps -ax cũng cho bạn một danh sách được sắp xếp theo PID và đường dẫn của chương trình. Nó khác một chút so với top.

Ps command os x

Để hủy chương trình trong OS X. Bạn chỉ cần gõ lệnh sau để triệt tiêu một quy trình cụ thể:

kill -9 83002

83002 là quy trình Terminal và 9 có nghĩa là tiêu diệt tiến trình. Bạn có thể sử dụng các số khác như 3, có nghĩa là Thoát, hoặc 6, có nghĩa là Hủy bỏ. Mặc dù vậy, hầu hết, bạn sẽ gắn bó với 9. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh KILL để tiêu diệt tất cả các quy trình đang chạy, mặc dù có lẽ bạn không nên sử dụng lệnh này.

kill -TERM -1

Trong đó, KILL hữu ích cho việc tiêu diệt một quy trình hoặc tất cả các quy trình, KILLALL sử dụng để tiêu diệt một nhóm các quy trình. Ví dụ: nếu bạn đang chạy Google Chrome, bạn có thể có 10 quy trình Chrome đang chạy. Sẽ rất khó chịu khi sử dụng KILL mười lần để tắt Chrome. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng KILLALL:

killall Evernote
hoặc
killall 'Google Chrome'

Note that you have to use the single quotes or anything longer than one word. Also, if the process is not running under your name, but is instead running under root, you have to use the following command:

sudo killall 'Google Chrome'

hoặc

sudo killall -9 'Google Chrome'

Một lần nữa, số 9 đang gửi tín hiệu cụ thể tới KILL thay vì TERM. Sudo chỉ cần thiết nếu bạn gặp lỗi về việc không có quyền. Nếu không, bạn có thể làm chương trình killall hoặc chương trình killall -9.

Trên OS X, lệnh KILLALL thực sự tiện dụng khi bạn không buộc thoát khỏi một chương trình. Bạn không cần phải biết ID quá trình, điều này thật tuyệt. Chỉ cần gõ tên và tất cả các quy trình sẽ bị triệt tiêu liên quan đến tên đó.

Bài viết này nhằm giúp bạn có thêm các phương pháp nâng cao hơn để tiêu diệt một chương trình trong Windows, OS X và Linux. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc triệt tiêu chương trình bằng dòng lệnh, hãy đăng bình luận và tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn sớm nhất có thể!