[FIX] Cách khắc phục lỗi “Windows Live Mail 0x800CCC0B”

admin 02 Th1, 2020

Windows Live Mail là một chương trình đọc email nằm trong bộ ứng dụng Windows Live của Microsoft. Một lỗi phổ biến thường mắc phải khi sử dụng Live Mail phải thực hiện xác thực máy chủ đối với thư gửi đi. Bây giờ, hãy cùng nhau tìm hiểu cách khắc phục lỗi “Windows Live Mail 0x800CCC0B” nhé.

Xác thực Outgoing E-mail Servers

Khi nhận thư trong bất kỳ ứng dụng email khách nào, cần sử dụng tên người dùng và mật khẩu để xác thực rằng bạn có quyền nhận email cho tài khoản của mình. Máy chủ POP (Giao thức truyền thông), do nhà cung cấp dịch vụ email quản lý để xử lý hộp thư đến.

Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp dịch vụ email không yêu cầu xác thực cho thư gửi đi. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ email đều sử dụng giao thức SMTP (giao thức chuyển thư đơn giản để xử lý thư đi.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi “Windows Live Mail 0x800CCC0B”, có thể nhà cung cấp dịch vụ email yêu cầu bạn phải xác thực cho việc gửi đi cũng như thư đến.

Trong Windows Live Mail, bạn có thể bật chế độ xác thực trên cơ sở từng tài khoản. Trước khi bạn tiến hành khắc phục với những giải pháp bên dưới, hãy chắc chắn rằng bạn chỉ áp dụng nó cho (các) tài khoản đang bị lỗi này. Thêm xác thực vào tài khoản mà nhà cung cấp dịch vụ email không yêu cầu có thể gây thêm nhiều lỗi cho tài khoản.

Cách khắc phục lỗi “0x800CCC0B” trong Windows Live Mail

Mở Windows Live Mail và nhấp vào tab Accounts. Nhấp vào tài khoản e-mail đang bị lỗi và sau đó nhấp vào nút Properties.

Windows Live Mail Account Properties

Bây giờ, bạn cần chú ý vào hộp thoại properties cho tài khoản e-mail của bạn. Nhấp vào tab Servers và đặt vị trí Outgoing Mail Server. Chọn hộp được dán nhãn My Server Requires Authentication.

Windows Live Mail Outgoing Server Authentication

Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ email sẽ sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu cho thư đi vì họ cũng sử dụng tên người dùng này cho thư đến để xác thực rằng bạn được phép gửi thư đi. Nếu không được, bấm vào nút Settings.

Hãy nhìn vào cửa sổ thuộc tính Outgoing Mail Server. Theo mặc định, tùy chọn có tiêu đề Use the Same Settings as My Incoming Mail Server sẽ được chọn.

Kiểm tra tùy chọn Log on Using. Nhập thông tin Account NamePassword cho thư đi.

Fix Windows Live Mail Error 0x800CCC0B

Bạn có thể chọn Remember Password hoặc không chọn cũng không sao. Trừ khi bạn đang sử dụng PC được đặt ở vị trí không an toàn, bạn nên giữ tùy chọn này.

Nếu không, bạn phải nhập tên người dùng và mật khẩu mỗi lần bạn muốn gửi thư từ tài khoản. Nhấp vào nút OK trên cửa sổ và sau đó nhấp vào nút OK trong cửa sổ properties. Bây giờ hãy gửi thử e-mail và kiểm tra xem lỗi này đã biến mất hay chưa.

Windows Live Mail, giống như bất kỳ ứng dụng thư khách nào, có khả năng nhận và gửi e-mail một cách an toàn từ nhà cung cấp dịch vụ email. Một số nhà cung cấp dịch vụ email yêu cầu việc xác thực máy chủ cho cả thư đến và thư đi.

Điều này có thể dẫn đến một lỗi Windows Live. Bằng cách kiểm tra một tùy chọn đơn giản trong ứng dụng và tùy chọn thêm thông tin tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể khắc phục được lỗi “Windows Live 0x800CCC0B”.