CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5

1
2974

tudiencongnghe hướng dẫn các bạn những bước cấu hình dịch vụ Samba (dịch vụ chia sẽ files) trên nền Centos 6.5.

Bước  1: Cài gói dịch vụ Samba

# yum install samba samba-client samba-common

Bước 2: Khởi động dịch vụ

# service smb start

# service nmb start

# chkconfig smb on

# chkconfig nmb on

Bước 3: Tắt tường lửa (firewall)

# service iptables stop

# chkconfig iptables off

Bước 4: Tạo thư mục , user và phân quyền user trên thư mục muốn chia sẽ

# mkdir /home/samba/seucre

# useradd smbuser

# groupadd smbgrp

# usermod –a –G smbgrp smbuser

# smbpasswd  -a smbuser

# chmod –R 0770 /home/samba/seucre

# chown –R smbuser:smbgroup /home/samba/seucre

Bước 5: Chỉnh sửa file  smb.conf

# vi /etc/samba/smb.conf

Chúng ta để ý đến phần Global Settings và Share Definitons

#============= Global Settings===============#

[global]

workgroup = WORKGROUP

security = share

map to guest = bad user

#============= Share Definitions ================#

# Chúng ta thêm thư mục muốn chia sẽ vào.

[Secure]

path = /home/samba/seucre

valid users = @smbgrp

browsable =yes

writable = yes

guest ok = no

Bước 6: Khỏi động lại dịch vụ Samba và test thử.

# service smb restart

# service nmb restart

Cài đặt và cấu hình dịch vụ samba trên centos 6.5

 

***Chúc các chế thành công !!!

1 COMMENT

 1. t cài # yum install samba samba-client samba-common
  nhưng xuất hiện thông báo
  No package samba available.
  No package samba-client available.
  Nothing to do
  thì phải làm thế nào ạ?

LEAVE A REPLY