virus may tính

Đôi lúc các bạn truy cập internet không để ý download những phần mền , những ứng dụng mà không biết là mình bị dính những processe độc hại khiến bạn phải chịu mất  những thông tin cá nhân , máy tính bạn chạy chạy chậm và   những ứng dụng bị phát sinh lỗi v..v lúc ấy bạn rất bối rối không biết phải làm sao để Disable( tắt ) những process độc hại ấy .
Rkill  là một chương trình  nó sẻ giúp bạn chấm dứt  tất cả mọi hoạt động của các Processe độc hại đang tồn tại trên máy tính của bạn , để chúng ta có một chút nào đó yên tâm trong quá trình hoạt động máy tính của bạn .Tiện ích này sẻ chỉ dừng lại quá trình chạy của processe và không xóa các tập tin của các phần mềm độc hại , vì thế Rkill chỉ là giải pháp tạm thời cho máy tính, bạn không nên khởi động lại máy tính vì có thể các phần mềm độc hại sẻ khởi động lại. Nhưng Rkill sẻ giúp rất nhiều trong việc kịp thời  Disable processe độc hại  và  kết hợp với những phần mềm ,tiện ích  khác bạn sẻ chủ động trong việc kiểm soát máy tính một dễ dàng

Disable những processe độc hại trong máy tính bằng Rkill .

1. Tải Rkill phiên bản chính thức và mới nhất tại Rkill download link  ( liên kết sẻ tự động download về máy tính của bạn )

2. Nhấn đúp vào Iexplore .exe  Rkill  chạy và  ngăn chặn bất kỳ liên kết  của các processe độc hại

 Rkill disable processe độc hại
3. Rkill chạy trong chế độ DOS  và nó sẻ  tìm kiếm bất kỳ  quá trình  độc hại cho  máy tính và cố gắng disable . Và tiện ích này sau khi chạy xong sẻ lưu lại 1 bản  ghi  . Các bạn lưu ý là không khởi động lại máy tính sau khi chạy Rkill vì điều này sẻ khiến các Processe độc hại sẻ quay lại , bạn phải dùng 1 phần mềm nào đó để khử chúng luôn . Mình đề xuất BKAV Home  còn bạn thì tự quyết nhé .

Virus processe độc hại

File TXT  bản ghi : 

Rkill 2.6.7 by Lawrence Abrams (Grinler)
http://www.bleepingcomputer.com/
Copyright 2008-2014 BleepingComputer.com
More Information about Rkill can be found at this link:
http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic308364.html

Program started at: 07/06/2014 10:32:55 AM in x64 mode.
Windows Version: Windows 7 Ultimate Service Pack 1

Checking for Windows services to stop:

* No malware services found to stop.

Checking for processes to terminate:

* C:UsersbijoDownloadsunikey64unikey64UniKeyNT.exe (PID: 3460) [UP-HEUR]

1 proccess terminated!

Checking Registry for malware related settings:

* Explorer Policy Removed: DisallowRun [HKCU]

Backup Registry file created at:
C:UsersbijoDesktoprkillrkill-07-06-2014-10-33-00.reg

Resetting .EXE, .COM, & .BAT associations in the Windows Registry.

Performing miscellaneous checks:

* No issues found.

Checking Windows Service Integrity:

ThinhNguyen

BÌNH LUẬN