Tiện ích diskpart

Có rất nhiều cách để bảo vệ các thông tin mật  trên hệ thống ổ đĩa của bạn như : tạo mật khẩu, mã hóa các tập tin thư mục muốn bảo vệ v..v… ! Mình xin giới thiệu các bạn một thủ thuật bảo mật   ẩn ổ dĩa với tiện ích diskpart của windows.

Thủ thuật Bảo mật ẩn ổ đĩa với tiện ích diskpart của windows.

Giả sử tất cả các thông tin cần bảo mật của bạn được lưu trong ổ đĩa E . Để đảm bảo thông tin trong ổ đĩa này không ai ngó tời  ta thực hiện thủ thuật bảo mật ẩn ổ đĩa E   như sau :

1. Vào start > Run ( nhập tổ hợp phím Windows + R) nhập CMD > Enter

2. Tại dấu nhắc lệnh nhập lệnh diskpart và Enter để thực hiện

Tiện ích diskpart

 

Tại dấu nhắc lệnh của  Diskpart, nhập list volume sau đó Enter để liệt kê danh sách các ổ  đĩa hiện của máy tính

tiện ích diskpart

 

Sau khi nhập lệnh list volume , trên máy tính  của mình hiện ra những phân vùng : Volume  0 D, Volume 1 C , Volume 2  E congtydata, 

Tại dấu nhắc lệnh của Diskpart , nhập Select Volume 2 sau đó nhấn Enter để chọn Volume 2 ổ đĩa E

ứng dụng diskpart

 

Tại dấu nhắc lệnh của Diskpart nhập Remove Letter E, sau đó nhấn Enter để ẩn ổ đĩa E

tiện ích diskpart

 

Lúc này  ổ đĩa E đã được ấn hoàn toàn trong máy tính của bạn nếu bạn truy cập thì không thể truy cập được ổ đĩa E và bạn sẻ được nhận thông báo sau :

tiện ích diskpart

 

Để mở lại ổ đĩa đã giấu bạn thực hiện lại cac bước trên  và tại dấu nhắc lệnh của Diskpart bạn nhập Assign letter E sao đó enter  để gán lý tự E cho Volume 2 là được .

tiện ích diskpart

 

Chúc bạn thành công với thủ thuật bảo mật này .

ThinhNguyen

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN