chan web sex

Cách chặn những trang web sex  hiệu quả và đơn giản .

Đôi lúc các bật phụ huynh phát hiện bọn trẻ vào những trang web sex hay bạo lực, chắc chắn là các bật phụ huynh  không muốn con em mình “ đắm chìm” trong những trang web này ,việc truy cập những trang web sex hay bạo lực sẽ gây ảnh hưởng tư tưởng đang phát triển của các em nhỏ. Làm cách nào để chặn những trang web sex  hiệu quả và đơn giản?Mà các phụ huynh không thể theo sát con em mình 24/24 được !  hãy xem thủ thuật chặn những trang web sex hiệu quả  và đơn giản bên dưới đây nhé .

Cách chặn web sex bằng DNS server .

DNS server là phân giải tên miền  qua địa chỉ IP để truy vấn cho trình duyệt truy cập 1 trang web  và bắt buộc phải có  DNS Server thì mới hoạt động internet  được , ví dụ : trang web sex là sexabc.com có ip là xxxx.yyyy.zzzz.aaaa  khi các bạn truy cập vào thì DNS Server tự động phân giải  domain thành ip  đến web server để bạn có thể truy cập bằng trinh duyệt web vào  trang web đó  .

phan giai tên miền

Thông thường các DNS server  sẽ không chặn những trang web sex hoăc web bạo lực , vì thế khi truy cập thì những trang web sex  bạn có thể truy cập 1 cách bình thường .Nhưng có những nhà cung cấp dịch vụ đưa ra những  DNS server mà trong đó không tồn tại các bản ghi (record ) hoặc đã giới hạn vì thế đơn giản và hiệu quả là sử dụng địa chỉ DNS server  để giới hạn những trang web sex , bạo lực  va có nội dung không lành mạnh  cho con em mình thỏa sức lướt web an toàn ,và bật phụ huynh  không bận tâm con em mình

Những DNS server có thể giới hạn con em mình truy cập có nội dung không tốt như sau :

 Norton DNS

Preferred DNS Server: 198.153.192.50
Alternate DNS Server: 198.153.194.50

Open DNS

Preferred DNS Server: 208.67.222.123
Alternate DNS Server: 208.67.220.12

MetaCert DNS

Preferred DNS Server: 184.169.223.35
Alternate DNS Server: 54.247.162.216

Safe DNS

Primary DNS server: 195.46.39.39
Secondary DNS Server: 195.46.39.40

Sentry DNS

Primary DNS Server: 152.160.81.10
Secondary DNS Server: 70.90.33.94

Cách cấu hình DNS Server  chặn những trang web sex  hiệu quả và đơn giản .

Bạn Truy cập Start -> control panel -> Network and internet ( chọn View network status and tasks ) -> chọn Change adapter settings -> chuột phải chọn  Properties -> chọn giao thức internet protocol version 4 ( TCP/IPv4) chọn tiếp Properties  và bạn config theo hình bên dưới. Mình chọn DNS server của Norton DNS để làm demo

cau hinh dns

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng phần mềm  DNS Angel  để thay đổi thông số  DNS dựa trên những thông số  DNS server ở trên cũng khá là đơn giản và hiệu quả .

ThinhNguyen

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN