THAY-DOI-MAT-KHAU-WINDOWS-8.1

Việc cơ bản mà tất cả người dùng windows nên biết  là cách thay đổi mật khầu Windows của bạn đang sử dụng . Nếu  máy tính  của bạn có nhiều tập tin mật  và ai đó sẽ vào máy tính bạn để lấy hoặc bạn lo ngại ai đó  có thể biết mật khẩu windows của bạn , bạn phải ngay lập tức thiết lập mật khẩu hoặc  thay đổi  nó trong Windows . Để làm điều này , bạn hãy làm  theo các  bước hướng dẫn  cho các phiên bản  windows mà bạn đang sử dụng .

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Windows XP

Để thay đổi mật khẩu của bạn trong windows XP , bạn phải nhấn vài nút start ( góc trái màn hình )  và sau đó nhấn chọn vào  Control Panel . Khi hộp thoại Control Panel mở ra ,bạn chuyển sang  Classic View  và sau đó  nhấn đúp chuột chọn  icon User Accounts  .Nếu user bạn là một user admin  của máy tính ,bạn sẽ  được hiển thị một màn hình  và có một hoặc nhiều user đang tồn tại  và bạn có thể chọn một user để thay đổi mật khẩu .Và bạn sẽ chọn một tài khoản  mà bạn muốn quản lý  và bạn  sẽ  có một màn hình  tương tự  như màn hình  bên dưới .Nếu bạn không phải là user admin , bạn sẽ tự động được đưa lên màn hình bên dưới đây cho tài khoản của bạn

thay đổi mật khẩu Windows XP

Tại đây bạn có thể dễ dàng thay  đổi những thông tin như sau :
Change the name
Change the password
Remove the password
Change the picture
Change the account type
Delete the account

Bạn chọn change the password bạn sẽ  đến một trang nơi mà bạn có thể  thay đổi mật khẩu  của bạn

thoi doi mat khau win xp

Bạn nhập mật khẩu hiện tại  của bạn  và sau đó bạn nhập mật khẩu mới mà bạn muốn  chuyển  đổi nó . Bạn có thể  thêm một số gợi ý  rằng sẽ  được sử dụng nếu bạn quên mật khẩu  của bạn . Một khi  bạn đã nhập đầy đủ thông tin thì bạn chỉ cấn bấm vào change password là thay đổi.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Windows 7

Để thay đổi mật khẩu  của bạn trong windows 7 , bạn chọn  nút start ( góc trái màn hình )  và sau đó gõ vào khung  seach programs and files   từ change password và dễ dàng bạn thấy được từ  Change your Windows Password  và click vào thì hiện ra một cửa sổ  thay đôi thông tin mật khẩu của bạn   theo hình dưới đây

doi-mat-khau-windows-7

thay-doi-mat-khau-windows-7

Vì mình chưa tạo password cho user nên bạn chọn Create a password for your account  và đưa bạn đế 1 cửa số nhập thông tin password như hình bên dưới  .

thay-doi-mat-khau-windows-7-1

Bạn gõ vào mật khẩu mới bạn muốn thiết lập và xác nhận mật khẩu mới ấy thêm một lần nữa, lưu ý là bạn có thể ghi gợi ý về mật khẩu của bạn bên dưới . Bạn đã nhập xong thông tin mật khẩu bạn có thể chọn Create password  là thiết lập mật khẩu cho máy tính bạn .

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Windows 8

Để thay đổi mật khẩu  của bạn trong windows 8 , bạn kéo chuột qua phải màn hình và xuất hiện 1 thanh , bạn chọn phần Settings  và bạn vào phần  Change PC Settings  như hình bên dưới

huong-dan-thay-doi-mat-khau-window-8

 

thay-doi-mat-khau-windows-8

 

Lúc này bạn nhấn vào change your password  và bạn sẽ  đưa đến một màn hình  mà bạn cần phải xác nhận mật khẩu  hiện tại

thay-doi-mat-khau-windows-8-1

nhập mật khẩu hiện tại  của bạn và nhấn nút NEXT để tiếp tục

THAY-DOI-MAT-KHAU-WINDOWS-8.1

 

Nhập mật mới của bạn  và đừng quên gợi ý ( password hint )  sau khi  bạn chọn NEXT thì  windows 8 sẽ đưa bạn đến trang xác nhận .

thay-doi-mat-khau-windows-8-1

 Bạn làm gì khi không thể thay đổi mật khẩu như những phương pháp trên :

Có thể  do những quản trị viên ( IT ) của công ty bạn đã ẩn vài thông tin gây khó khăn cho việc thay đôi mật khẩu , bạn có thể dùng thêm cách sau nhé .Trên windows XP, Windows 7  ngây trên màn hình Desktop bạn chọn  biểu tượng máy tính  và nhần chuột phải chọn  Manage  . Trong windows 8 , bạn gõ Computer  tại màn hình  windows 8, khi nó xuất hiện  trong kết quả tìm kiếm , cũng tương tự bạn nhấp chuột phải vào Computer  và sau đó chọn Manage . Bây giờ  bạn làm theo những hình bên dưới trong cửa sổ Manage 

huong-dan-doi-mat-khau

 

Đúp vào  Local Users and Groups , và giúp bạn xem được  thêm những user và groups như hình bên dưới .

huong-dan-doi-mat-khau-win-7

 

Lúc này bạn chỉ cần chuột phải lên user bạn muốn đổi mật khẩu  và làm như những bước trên là được.

ThinhNguyen

 

BÌNH LUẬN