Archive

Back to homepage
Sự cố facebook không vào được ở Việt Nam và nhiều quốc gia ngày 8/1/2014
Tin Công Nghệ

Sự cố facebook không vào được ở Việt Nam và nhiều quốc gia ngày 8/1/2014

Nhiều người dùng cho biết, mạng xã hội lớn nhất thế giới đang không truy cập được. Trong khi đó, Twitter tràn ngập dòng tag #facebookdown. Nhiều email của độc