Quản lý Group , Organizatonal Unit trên Active Directory
Permalink

Quản lý Group , Organizatonal Unit trên Active Directory

Để tạo một group trên domain , bạn thực hiện các bước sau . Mở…

Continue Reading →

Quản trị Google Chrome bằng Group Policy Object (GPO) trên Domain Controller
Permalink

Quản trị Google Chrome bằng Group Policy Object (GPO) trên Domain Controller

Google Chrome là một trong những trình duyệt được sử dụng khá phổ biến. Nên…

Continue Reading →

Quản trị Active Directory : Tạo và Quản lý User
Permalink

Quản trị Active Directory : Tạo và Quản lý User

Quản trị Active Directory : Quản lý User trên active directory Để tạo một user…

Continue Reading →

Cài đặt Active Directory Domain Services trên Windows Server 2008
Permalink
Featured

Cài đặt Active Directory Domain Services trên Windows Server 2008

Trước khi cài đặt Active Directory DomainServices (AD DS)  bạn cần chú ý đến những yêu…

Continue Reading →

Giới thiệu về active directory domain services trong Windows Server 2008
Permalink

Giới thiệu về active directory domain services trong Windows Server 2008

Active Directory (AD) hay còn gọi là dịch vụ thư mục directory service, nơi lưu…

Continue Reading →

Sao lưu dữ liệu ( Storage) trên Windows Server 2008
Permalink

Sao lưu dữ liệu ( Storage) trên Windows Server 2008

Mặc định trên Windows Server 2008 , thì Windows Server Backup chưa sẵn sàng hoạt…

Continue Reading →

Quy trình cài đặt LAMP Server Trên máy chủ CentOS
Permalink

Quy trình cài đặt LAMP Server Trên máy chủ CentOS

  Step 1 Cài đặt Mysql 1a. Tạo thư mục sources chứa các gói cần…

Continue Reading →

Công cụ quản trị Server Manager trong Windows Server 2008
Permalink

Công cụ quản trị Server Manager trong Windows Server 2008

Server Manager là một công cụ cho phép bạn thực hiện hầu hết các thao…

Continue Reading →

Tìm hiểu về cơ sở hệ điều hành Linux
Permalink

Tìm hiểu về cơ sở hệ điều hành Linux

Khái niệm hệ điều hành Linux Linux là một hệ điều hành (HĐH) dạng Unix…

Continue Reading →

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5
Permalink

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5

tudiencongnghe hướng dẫn các bạn những bước cấu hình dịch vụ Samba (dịch vụ chia…

Continue Reading →

Khái niệm về các giao thức mạng máy tính quan trọng
Permalink
Featured

Khái niệm về các giao thức mạng máy tính quan trọng

Khái niệm căn bản về địa chỉ IP ( Internet Protocol Address)
Permalink

Khái niệm căn bản về địa chỉ IP ( Internet Protocol Address)

Khái niệm căn bản về IP ( Internet Protocol Address). Chúng ta cũng biết là…

Continue Reading →

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks ) là gì ?
Permalink

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks ) là gì ?

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks )  là hệ thống đĩa nhằm tăng hiệu suất…

Continue Reading →

Đôi nét về VMware Workstation.
Permalink

Đôi nét về VMware Workstation.

VMware Workstation là một trong những sản phẩm của công ty phần mềm lớn VMware…

Continue Reading →

Cách thiết lập cấu hình modem sử dụng internet gia đình
Permalink

Cách thiết lập cấu hình modem sử dụng internet gia đình

Hiện nay các  nhà cung cấp mạng VNPT,FPT,Viettel (ISP) đã cung cấp đường truyền internet…

Continue Reading →

  • 1
  • 2