Quản lý Group , Organizatonal Unit trên Active Directory
Permalink

Quản lý Group , Organizatonal Unit trên Active Directory

Để tạo một group trên domain , bạn thực hiện các bước sau . Mở…

Continue Reading →

Quản trị Active Directory : Tạo và Quản lý User
Permalink

Quản trị Active Directory : Tạo và Quản lý User

Quản trị Active Directory : Quản lý User trên active directory Để tạo một user…

Continue Reading →

Khái niệm về các giao thức mạng máy tính quan trọng
Permalink
Featured

Khái niệm về các giao thức mạng máy tính quan trọng

Khái niệm căn bản về địa chỉ IP ( Internet Protocol Address)
Permalink

Khái niệm căn bản về địa chỉ IP ( Internet Protocol Address)

Khái niệm căn bản về IP ( Internet Protocol Address). Chúng ta cũng biết là…

Continue Reading →

Cách thiết lập cấu hình modem sử dụng internet gia đình
Permalink

Cách thiết lập cấu hình modem sử dụng internet gia đình

Hiện nay các  nhà cung cấp mạng VNPT,FPT,Viettel (ISP) đã cung cấp đường truyền internet…

Continue Reading →

Tên miền ( Domain Name ) là gì ?
Permalink

Tên miền ( Domain Name ) là gì ?

Tên miền ( Domain Name ) là một tên dễ nhớ để gán cho một…

Continue Reading →

Tường Lửa ( Firewall) là gì ? | Tìm hiểu về Tường Lửa
Permalink

Tường Lửa ( Firewall) là gì ? | Tìm hiểu về Tường Lửa

Khi  chuẩn bị setup , cấu hình và triểu khai sử dụng  bất kỳ  một…

Continue Reading →

Mạng không dây ( wireless)
Permalink

Mạng không dây ( wireless)

Vài năm trước , mạng không dây là một thứ “xa xỉ ”, bởi thiết…

Continue Reading →