Quản lý Group , Organizatonal Unit trên Active Directory
Permalink

Quản lý Group , Organizatonal Unit trên Active Directory

Để tạo một group trên domain , bạn thực hiện các bước sau . Mở…

Continue Reading →

Quản trị Google Chrome bằng Group Policy Object (GPO) trên Domain Controller
Permalink

Quản trị Google Chrome bằng Group Policy Object (GPO) trên Domain Controller

Google Chrome là một trong những trình duyệt được sử dụng khá phổ biến. Nên…

Continue Reading →

Quản trị Active Directory : Tạo và Quản lý User
Permalink

Quản trị Active Directory : Tạo và Quản lý User

Quản trị Active Directory : Quản lý User trên active directory Để tạo một user…

Continue Reading →

Cài đặt Active Directory Domain Services trên Windows Server 2008
Permalink
Featured

Cài đặt Active Directory Domain Services trên Windows Server 2008

Trước khi cài đặt Active Directory DomainServices (AD DS)  bạn cần chú ý đến những yêu…

Continue Reading →

Giới thiệu về active directory domain services trong Windows Server 2008
Permalink

Giới thiệu về active directory domain services trong Windows Server 2008

Active Directory (AD) hay còn gọi là dịch vụ thư mục directory service, nơi lưu…

Continue Reading →

Sao lưu dữ liệu ( Storage) trên Windows Server 2008
Permalink

Sao lưu dữ liệu ( Storage) trên Windows Server 2008

Mặc định trên Windows Server 2008 , thì Windows Server Backup chưa sẵn sàng hoạt…

Continue Reading →

Công cụ quản trị Server Manager trong Windows Server 2008
Permalink

Công cụ quản trị Server Manager trong Windows Server 2008

Server Manager là một công cụ cho phép bạn thực hiện hầu hết các thao…

Continue Reading →

Cài đặt Windows Server 2008 Enterprise
Permalink

Cài đặt Windows Server 2008 Enterprise

Giới thiệu Windows Server 2008 Hệ Điều Hành Windows server 2008 kế thừa điểm mạnh…

Continue Reading →