Quy trình cài đặt LAMP Server Trên máy chủ CentOS
Permalink

Quy trình cài đặt LAMP Server Trên máy chủ CentOS

  Step 1 Cài đặt Mysql 1a. Tạo thư mục sources chứa các gói cần…

Continue Reading →

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5
Permalink

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DỊCH VỤ SAMBA TRÊN CENTOS 6.5

Hoclamit hướng dẫn các bạn những bước cấu hình dịch vụ Samba (dịch vụ chia…

Continue Reading →

Cài đặt một Linux Server – CentOS Linux
Permalink

Cài đặt một Linux Server – CentOS Linux

Giới thiệu về CentOS Linux CentOS là một hệ điều hành tự do mã nguồn…

Continue Reading →