Share
0 4 3 0 0

Công cụ quản trị Server Manager trong Windows Server 2008

Server Manager là một công cụ cho phép bạn thực hiện hầu hết các thao tác quản trị trên Windows Server 2008 , từ dịch vụ server như Active Directory , DNS, DHCP … đến các thành phần của hệ thống như .NET Framework 3.0 , Network load balancing, Group Policy Management… ; từ hệ thống firewall, quản lý user và group đến các dịch vụ sao lưu hệ thống,quản lý đĩa…,công cụ Server Manager là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo các công cụ quản lý trên những phiên bản Windows trước đó

Server Manager sẽ tự động khởi động ngay sau khi bạn đăng nhập hệ thống Windows Server  nếu bạn muốn mở lại thì bạn làm nhưng cách sau :

 • Kích chuột phải chọn Computer trên desktop
 • Từ menu Start, chọn Programs -> Administrative Tools -> Server Manager
 • Từ menu Start, chọn Control Panel -> Administrative Tools -> Server Manager.
 • Kích chọn biểu tượng Server Manager trên Quick Launch của thanh Taskbar.

  er-manager-trong-windows-server-2008
  Server Manager

 

Các thành phần trong Server Manager

Khi làm việc với Server Manager ,bạn sẽ tướng tác với 5 thành phần chính

 • Roles cho phép bổ sung và loại bỏ các dịch vụ Server . Tại đây, bạn cũng có thể quản lý chi tiết dữ liệu tương ứng với mỗi dịch vụ
 • Features cho phép bổ sung và loại bỏ các thành phần trên Windows Server 2008 . Chức năng này tương tự như Add/Remove Windows Components trong các phiên bản Windows trước đó
 • Diagnostics tích hợp các thành phần Event Viewer , Reliability and Performance , và Device Manager.
 • Configuration bao gôm các công cụ Local User and Groups, Task Scheduler, windows Firewall with Advanced Security,WMI Control và Services.
 • Storage tích hợp hai công cụ Windows Server Backup và  Disk Management

Quản trị hệ thống với Server Manager

   1.Quản lý các dịch vụ Server ( Roles)

Để mở của sổ quản lý các dịch vụ Server , bạn chọn mục Roles ở khung bên trái của màn hình Server Manager. Trên Windows Server 2008 nói chung ,bạn có thể triển khai tất cả 16 dịch vụ server ,như Active Directory domain Services đến các server như DHCP,DNS,Web…

cong cu quan tri server manager
Server Manager

Để cái đặt một dịch vụ server bất kỳ ,bạn đánh dấu chọn vào ô tương ứng trên hộp thoại Select Server Roles . Tiếp theo,bấm nút Install để bắt đầu . Trong tiến trình setup , tùy theo đặc điểm riêng của từng dịch vụ server, bạn sẽ điền thông tin và thực hiện các thao tác cần thiết đề thành tiến trình.

     2.Quản lý các thành phần ( Features)

Để mở cửa sổ quản lý các thành phần , bạn chọn mục Features ơ khung bên trái của màn hình Server Manager . Trên Windows Server 2008 bạn có thể tương tác với tất cả 35 thành phần .

Để cài đặt một thành phần bất kỳ , bạn đánh dấu chọn vào ô tương ứng trên hộp thoại Select Features. Tiếp theo bấm nút Install để bắt đầu . Trong tiến trình setup, tùy theo đặc điểm riêng của từng thành phần bạn sẽ điền thông tin và thực hiện các thao tác cần thiết để hoàn thành tiến trình .

      3.Cấu hình hệ thống ( configuration ) bao gồm các cấu hình hệ thống như sau :

 • Local Users and Groups : công cụ này để quản lý các đối tượng user và group cục bộ trên windows Server 2008
 • Task Scheduler: Công cụ cho phép bạn lập lịch để thực thi các nhiệm vụ trên hệ thống theo yêu cầu của mình
 • Windows Firewall witch Advanced Security là sự kết hợp của windows firewall và internet protocol Security trên những phiên bản wnidows trước đó .Bên cạnh khả năng lọc gói tin , firewall này còn có khả năng kiểm soát dịch vụ .

        4.Quản lý không gian lưu trữ và sao lưu dữ liệu ( Storage)

Mặc định ,Windows Server Backup chưa sẵn sàng dùng trên Windows Server  2008 , Do đó bạn cần bổ sung thành phần này vào hệ thống khi sữ dụng.

ThinhNguyen

Summary
Review Date
Reviewed Item
Công cụ quản trị Server Manager trong Windows Server 2008
Author Rating
5

Leave a Comment