tien ich msconfig

Khi bạn khởi động  windowns  , một số chương trình  và dịch vụ khác cũng được khởi động theo, tuy nhiên nếu để quá  nhiều chương trình chạy lúc khởi động sẻ làm cho máy tính chạy chậm và rất có thể dẫn dến treo máy vì thế bạn cần kiểm soát quá trình khởi động windows . Tiện ích msconfig trong windows sẻ giúp bạn .

Tiện ích msconfig

1. Để truy cập vào msconfig  thì bạn vào Start > Run nhập msconfig sau đó bạn nhấn Enter để mở System Configuration Utility .Khi hộp thoại System Configuration Utility xuất hiện thì thẻ General cho phép bạn các tuy chọn :

Thẻ General:

tien ich msconfig
Ms Config Windows

Normal Startup – load all device drivers and services:  đây là tuy chon windows sẽ thực hiện quá trình khởi động ở chế độ bình thường. Windows sẽ nạp tất cả các drivers của các thiết bị , các  dịch vụ cần thiết để chạy hệ điều hành.

Diagnostic Startup – Load basic devices and services only :  Windows chỉ nạp các thiết bị và các dịch vụ cơ bản nhất  để khởi động

Selective Startup : Mục này cho phép người dùng lựa chọn các mục được nạp cùng windows như:

Load System Services: Nạp các dịch vụ hệ thống của windows

Load Startup Items : Nạp các chương trình khởi động cùng Windows.Các chương trình được chỉ rõ trong thẻ Startup.

Use Original BOOT.INI : Nạp các thông tin cần thiết để khởi động hệ điều hành

Thẻ BOOT

Thẻ này có chức năng kiểm soát quá trình nạp hệ điều hành của Windows . Các lệnh trong thẻ này sẽ gọi trực tiếp đến phân vùng và thư mục chứa hệ  điều hành .Nếu máy tính cái đặt nhiều hệ điều hành thì bạn có thể điều chỉnh các thông số trong thẻ này như : Thời gian chờ BOOT ( Time out) ,chọn hệ điều hành khời động mặc định …. Advanced Options  tinh chỉnh  để boot tốt hơn tốt bạn không phải chuyên gia thì nên để mặc định cho lành nhé .

tien ich msconfig

Thẻ Services :

Đây là nơi  dùng để quản lý các dịch vụ  đang hoạt động tên hệ điều hành windows . Nếu  bạn không muốn dịch vụ nào đó tiếp tục hoạt động  trên windows  bạn chỉ cần bỏ dấu check tại ô chọn của các mục dịch vụ đó . Nếu bạn muốn tắt luôn một dịch vụ nào đó thì bạn phải thật sự hiểu về dịch vụ ấy thì nên tắt không thôi bạn sẻ nhầm dịch vụ hệ thống : Như việc tắt dịch vụ mạng thì bạn không thể kết nối internet hoặc share các thiết bị cho các máy khác .Đề trách tắt nhầm windows có thiết kế cho bạn 1 nơi ” Hide all Microsoft Services “ bạn có thể check vào và bạn xem những dịch vụ nào chạy tốn tài nguyên máy tính bạn nhất nhé .

tien ich msconfig

 Thẻ Startup : 

Đây là thẻ mà bạn cần  thiết lập nhiều nhất , vì thẻ này kiểm soát các chương trình khởi động cùng windows , tất cả các chương trình khi cài đặt vào Windows và muốn được nạp trong quá trình khởi động đều nằm trong thẻ Startup  . Nếu không muốn  một chương trình nào đó được nạp  khi windows khởi động , bạn có thể bỏ chọn tại ô check của chương trình và khởi động lại máy tính , windows sẻ thực thi việc yêu cầu của bạn trong thẻ Startup.Nhìn vào thẻ này bạn có thể biết chương trình ẩn trong máy tính và chiếm tài nguyên .

Vi du : mình bị con LOGO Unknown ( nó là dạng adware) nó làm các trình duyệt chạy đầy quảng cáo  bạn có thể tham khảo cách diệt nó tại  cách diệt virus 

tien ich msconfig

 Thẻ tools : là nơi bạn có thể chạy các công cụ của windows như : computer management, programs … chỉ cần chọn vào bà bấm Launch

tien ich msconfig

 

ThinhNguyen

BÌNH LUẬN