virus-may-tinh

Để cho đơn giản , đôi khi nói về virus máy tính người ta bao gồm luôn cả worm và trojan horse . Thật ra Virus , Worm và Trojan Horse đều là các chương trình nguy hiểm có thể hại đến cho máy tính của bạn , nhưng giữa chúng lại có sự khác nhau về bản chất nào như thế nào ? Vậy hãy cùng tudiencongnghe hiểu thêm tí về Virus,Worm và Trojan Horse là gì  nhé ?

VIRUS:  có thể tự gài chính nó vào trong các file chạy chương trình . Điều đấy có nghĩa là máy tính của bạn có thể chứa virus nhưng chưa chắc đã bị ảnh hưởng, trừ khi bạn cho chạy chương trình đó.Virus đươc phán tán qua việc chia sẻ các file hay giử mail có đính kèm virus.Một điều quan trọng là virus không thể lây lan mà không sự tác động của con người .Một số virus gây ra có tác tụng gây phiền nhiễu cũng có thể gây ra các việc làm hỏng phần cứng , phần mềm , hoặc các tập tin làm việc của chúng ta thường tất cả các virus đươc gắn vào tập tin thực thi .EXE

virus may tinh la gi

WORM : được tạo ra tương tự như virus, nó cung phát tán từ một máy tính này sang máy tính khác .Nhưng có điểm khác là worm lợi dụng c ác tính năng truyền file hay thông tin trên hệ thống để di chuyển chứ không nhờ sự tác động của người dùng thực thi .Sự nguy hiểm lơn nhất của worm là từ trong hệ thống của bạn , nó có thể tự gửi chính nó đến hàng chục , hàng trăm, thậm chí hàng ngàn máy khác và cứ thế nhân lên , làm cho các máy chủ web, máy chủ mạng ,và cả máy tính  bị tràn bô nhớ đến mức không thể hoạt động nữa

worm may tinh

Trojan Horse : Thường gọi là Trojan còn nguy hiểm hơn cả hai loại trên. Trojan xuất hiện lúc đầu như là một phần mềm hữu ích, nhưng nó sẽ ngay lập tức trở nên nguy hiểm ngay khi bạn cái nó hay chạy nó lần đầu tiên trên máy tính. (vi dụ : trang download.com.vn, bạn cài phân mềm trên đó là dính quảng cáo ) Khi trojan đươc phán tán đến máy khác, thông thường bên nhân sẽ chạy nó vì người dùng sẽ thấy nó như là một phần mềm hay file đáng tin cậy và được gửi từ một nguồn đáng tin cậy . Khi trojan được kích hoạt trên máy tính  của bạn thì hậu quả mà  nó gây ra có thể sẽ khác nhau. Từ nhẹ như dính quảng cáo trên trình duyệt, nặng thì  xóa dữ liệu trong máy của bạn.Trojan có thể cho  ra các ” công sau ( backdoor) ” giúp cho kẻ lạ có thể thâm nhập vào hệ thống mở port và   làm hư hại hay lấy cắp thông tin .Không giống như virus và worm, trojan không phán tán bằng cách làm cho các file khác nhiễm cũng như không tự nó nhân bản lên được.

virus worm trojan la gi

Kết Luận : Để chống lại Virus , Worm và Trojan Horse trước hiên bạn cần đảm bảo rằng hệ điều hành đang dùng là bản nâng cấp mới nhất .Sau đó cần một phần mềm chống virus mạnh thường xuyên cập nhật  ,ngoài ra bạn có thể thiết lập firewall. Nếu bạn bi dính vrius hãy tìm cách giải quyết tại : virus máy tính 

ThinhNguyen

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN