Quản-trị-Active-Directory

Quản trị Active Directory : Quản lý User trên active directory

Để tạo một user trên domain, bạn thực hiện các bước sau :

 1.  Mở cửa sổ Server Manager . Trong thư mục Roles, bạn chọn dịch vụ Active Directory Domain Services tiếp đến chọn Active Directory Users and Computer. Sau đó , bạn kích chọn mục Users trong domain .Còn một cách khác bạn có thể đến cửa sổ Active Directory Users and Computer bằng cách bạn chọn vào thanh menu Start -> Programs -> Administrative tools .
  Quản-trị-Active-Directory-,Quản-lý-User,-Group-và-OU-1
 2. Bạn Kích chuột phải lên mục Users Hoặc một vùng trống tương ứng ơ khung bên phải. Trong menu hiện ra, bạn chọn New -> User
  Quản-trị-Active-Directory-,Quản-lý-User,-Group-và-OU-1
 3. Ơ màn hình New Object – User,bạn nhập các thông tin cần thiết vào các muc như : First name, Last Name… Trong đó quan trong nhất là User nhập vào User logon name. User này tương ứng với một người dùng trong hệ thống mạng , do đó phải đảm bảo tính duy nhất . Sau khi nhập xong bạn chỉ cấn bấm nut Next.
 4. Trong hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu ,bạn xác nhận mật khẩu 2 lần tương ứng với user của mình. Chú ý , mật khẩu này phải thỏa mãn các chính sách bảo mật mặc định của Windows Server 2008,  là mật khẩu bạn ít nhất 7 ký tự , chữ hoa , có chữ thường, số và ký tự đặc biệt . Sau khi nhập xong, bạn chọn NEXT
  Quản-trị-Active-Directory-,Quản-lý-User,-Group-và-OU-2
  Quản-trị-Active-Directory-,Quản-lý-User,-Group-và-OU-3

Khi bạn có tạo User thì mình có thể cấp quyền chỉ định thời gian user được phép đăng nhập .Theo mặc định , User được phép đăng nhập 24/24 . Nếu bạn muốn giới hạn sự tồn tại của user trên hệ thống theo chính sách của bạn  thì bạn làm như sau

 1. Bạn nhấp đôi chuột lên user vừa tạo (  user thinhnguyen ) để mở hộp thoại Properties ->  bạn di chuyển đến tab Account và chọn nút Logon Hours
 2. Trong hộp thoại Logon Hours for , bạn chọn các khoảng thời gian tương ứng và kích vào tùy chọn Logon Denied để ngăn cấm user đó không được phép truy cập . Sau khi thiết lập xong, bấm Ok để lưu lại những thay đổi trên .
  Quản-trị-Active-Directory-,Quản-lý-User,-Group-và-OU-4
  Quản-trị-Active-Directory-,Quản-lý-User,-Group-và-OU-5
 3. Đề thiết lập máy tinh nào user được phép sử dụng trên hệ thống bạn bấm vào nút Log On to, Măc định là all computers, nếu bạn muốn chọn máy nào đó thì chỉ cần check vào the following computers, và sau đó bạn add tên máy tính  bạn sẽ cho phép user đó đăng nhập vào hệ thống và bấm add như hình bên dưới .
  Quản-trị-Active-Directory-,Quản-lý-User,-Group-và-OU-6
 4. Bấm nút OK để lưu lại những thay đổi và đóng hộp thoại logon workstations , bấm OK Một lần nữa để đóng hộp thoại Properties.

ThinhNguyen 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN