vi-du-ve-active-directory-tren-windows-server-2008

Để tạo một group trên domain , bạn thực hiện các bước sau .

 1. Mở cửa sổ Server Manager . Trong mục Roles, bạn chọn  Active Directory Domain Services -> Active Directory Users  and Computers . Tiếp theo , bạn kích chọn mục Users trong domain .
 2. Kích chuột phải lên mục Users  hoặc tại một vùng trống tương ứng ở khung bên phải . Trong menu hiện tại , bạn chọn New – > Group .
 3. Trong màn hình New Object – Group , bạn nhập tên Group bạn muốn tạo vào mục Group Name và bấm Ok
  quan-ly-group-tren-active-directory
 4. Để bổ sung các user vào group vừa tạo , bạn nhấp đôi chuột lên group  tương ứng để mở hộp thoại Properties.
 5. Trong hộp thoại Properties , trên tab Members, bạn bấm nút Add.
 6. Trong hộp thoại select user, contacts, computers, or groups, bạn nhập user vào mục Enter the object names to select và  bấm nút check Names để kiểm tra tính chính xác của user vừa  nhập .Trường hợp bạn không nhớ  tên user , bạn  bấm vào nút Advanced  để tìm kiếm và  lựa chọn từ danh sách  user của hệ thống . Sau khi hoàn thành bạn bấm Ok
  quan-ly-group-tren-active-directory---2008-
 7. Nếu tiếp tục bổ sung user vào group , bạn lặp lại các bước vừa nêu ở trên .Sau khi kết thúc, bạn bấm nút OK đề đóng hộp thoại Properties
 8. Khi muốn xóa một Group , bạn kích chuột phải lên group tương ứng , chọn Delete.Trong hộp thoại xác nhận bạn bấm nút Yes để đồng ý

Quản lý Organizational Unit

Để tạo  một Organizational unit (OU) trên domain , bạn thực hiện các bước như sau :

 1. Mở cửa sổ Server Manager . Trong mục Roles, bạn chọn  Active Directory Domain Services -> Active Directory Users  and Computers . Tiếp theo , bạn kích chọn mục Users trong domain .
 2. Kích chuột phải lên mục Users  hoặc tại một vùng trống tương ứng ở khung bên phải . Trong menu hiện tại , bạn chọn New – >  Organizational Unit
 3. Trong màn hình New Object – Organizational Unit , bạn nhập tên của đối tượng này vào mục Name  và chọn  OK
  quan-ly-OU-tren-active-directory
  Lưu ý :  Nếu bạn muốn cho phép thao tác xóa được thực hiện trên OU này , bạn bỏ dấu chọn ở mục Protect container from accidental deletion 
 4.  Để tạo các đối tượng user, group, OU, computer… trong OU vừa tạo , bạn kích chuột  phải lên đối tượng này và chọn  chức năng tương ứng
  quan-ly-OU-tren-active-directory-2
 5. Nếu muốn di chuyển các đối tượng như user, group giữa các OU , bạn kích chuột phải lên đối tượng tương ứng , chọn Move và chỉ định OU mà mình muốn chuyến đối tượng đến

ThinhNguyen

BÌNH LUẬN