Share
0 14 3 1 0

AdwCleaner xóa bỏ phần mềm quảng cáo độc hại ra khỏi máy tính của bạn

Hiện tại những trang web như download.com.vn, 4share.com hoặc  nhiều trang web cho chúng ta download free mọi thứ… trên đời không gì free hết bạn nhé . Nếu cho setup free thì cũng có gì đó trả lại cho người ta. Như việc mình download skpye trên download.com.vn thì  thằng này cho mình 1 file download manager rất nhẹ để download skype về nhìn vào thì chúng ta nhìn thấy   tên file là skype setup…. nhưng thật chất mình download về thì nó cái thế cái gì đó vào máy chúng ta .

phan mem quang cao doc hai

phan mem quang cao doc hai
Nếu mình download trên trang chủ của skpye thì làm gi phức tạp như thế .

như đã thỏa thuận mình download về thì  chỉ có skype  nhưng không đâu nó thêm cho mình chương trình tích hợp bacdau nhưng mà mình ghét cái loại mà thích hợp phần mềm khác vào máy , không theo cam kết  ban đầu.
phan mem quang cao doc hai2

phan mem quang cao doc hai1
Ừm thì không rỏ ràng ngoài việc setup âm thầm như thế liệu chúng ta có biết mình bị dích cái gì nữa không .4share.com thì còn khủng hơn nữa  mình setup về là dích 1 đám quảng cáo luôn, mình sẻ test cho các bạn thấy trên trình duyệt web nó sẻ xuất hiện nhiều banner như thế này  và nó làm bạn khó chịu lắm .

quang cao doc hai quang cao doc hai
AdwCleaner xóa bỏ phần mềm quảng cáo độc hại  ra khỏi máy tính của bạn .

Tiện ích AdwCleaner sẽ quét  máy tính của bạn  và trình duyệt để tìm  các tập tin độc hại , phân mềm  quảng cáo  và phần mở rộng  trình duyệt  các khóa  registry  mà nó được setup trên máy tính  của bạn
1. tải Adwcleaner  từ 1 liên kết sau :adwcleaner download link  ( bạn sẻ dễ dàng tải về từ link này )
2.Bạn đóng  tất cả các trình duyệt web  và các chương trình dang chạy  và nhấn dúp váo  biểu tượng Adwcleaner
3. Bạn bắt đầu scan  và tìm ra những phần mềm quảng cáo độc hại trên máy tính bạn

AdwCleaner
4. khi Scan bạn sẻ thấy những yếu tố độc hại trong máy tính của bạn , bạn có thể loại bỏ nó và khời động lại máy tính của mình.

han mem quang cao doc hai Hi vọng bạn làm được vần 1 kinh nghiệm  là bạn nên download chính hãng trách sử dụng bên thứ 3

Report.txt 

# AdwCleaner v3.215 – Report created 10/07/2014 at 09:48:49
# Updated 09/07/2014 by Xplode
# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# Username : bijo – BIJO-PC
# Running from : C:UsersbijoDownloadsadwcleaner_3.215.exe
# Option : Clean

***** [ Services ] *****

Service Deleted : be0fb33b
[#] Service Deleted : Update NetCrawl
[#] Service Deleted : Util NetCrawl

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:ProgramDataCostMin
Folder Deleted : C:Program Files (x86)CostMin
[!] Folder Deleted : C:Program Files (x86)NetCrawl
Folder Deleted : C:Program Files (x86)supporter
Folder Deleted : C:UsersAdministratorAppDataLocalChromatic Browser
Folder Deleted : C:UsersAdministratorAppDataLocaltorch
Folder Deleted : C:UsersbijoAppDataLocalChromatic Browser
Folder Deleted : C:UsersbijoAppDataLocaltorch
Folder Deleted : C:UsersbijoAppDataLocalTempNetCrawl
Folder Deleted : C:UsersbijoAppDataRoamingWebNavi
Folder Deleted : C:UsersGuestAppDataLocalChromatic Browser
Folder Deleted : C:UsersGuestAppDataLocaltorch
Folder Deleted : C:UsersUpdatusUserAppDataLocalChromatic Browser
Folder Deleted : C:UsersUpdatusUserAppDataLocaltorch
File Deleted : C:UsersbijoAppDataRoamingMozillaFirefoxProfileshcbvor8k.defaultuser.js
File Deleted : C:UsersbijoAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultLocal Storagehxxp_www.superfish.com_0.localstorage
File Deleted : C:UsersbijoAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultLocal Storagehxxp_www.superfish.com_0.localstorage-journal

***** [ Shortcuts ] *****
***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCostMin.CostMin
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingau__rasapi32
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftTracingau__rasmancs
Key Deleted : HKCUSoftwareAppDataLow{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}{be0fb33b}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{058F0E48-61CA-4964-9FBA-1978A1BB060D}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{18F33C35-8EF2-40D7-8BA4-932B0121B472}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{769A91DA-209F-47FE-88B9-B0321B0982C8}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{EAF749DC-CD87-4B04-B22A-D4AC3FBCB2BC}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesInterface{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{A2D733A7-73B0-4C6B-B0C7-06A432950B66}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{769A91DA-209F-47FE-88B9-B0321B0982C8}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesCLSID{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesCLSID{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{EAF749DC-CD87-4B04-B22A-D4AC3FBCB2BC}
Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREClassesInterface{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}
Key Deleted : HKCUSoftwareInstallCore
Key Deleted : HKCUSoftwareNetCrawl
Key Deleted : HKCUSoftwarepowerpack
Key Deleted : HKCUSoftwareRegisteredApplicationsEx
Key Deleted : HKLMSoftware{3A7D3E19-1B79-4E4E-BD96-5467DA2C4EF0}
Key Deleted : HKLMSoftware{5F189DF5-2D05-472B-9091-84D9848AE48B}
Key Deleted : HKLMSoftware{77D46E27-0E41-4478-87A6-AABE6FBCF252}
Key Deleted : HKLMSoftwareNetCrawl
Key Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstallNetCrawl
Data Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows [AppInit_DLLs] – c:progra~2suppor~1suppor~1.dll
Data Deleted : [x64] HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWindows [AppInit_DLLs] – C:PROGRA~2SUPPOR~1SUPPOR~2.DLL

***** [ Browsers ] *****

-\ Internet Explorer v8.0.7601.17514
-\ Mozilla Firefox v30.0 (vi)

[ File : C:UsersbijoAppDataRoamingMozillaFirefoxProfileshcbvor8k.defaultprefs.js ]
-\ Google Chrome v35.0.1916.153

[ File : C:UsersbijoAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultpreferences ]

Deleted [Search Provider] : hxxp://search.aol.com/aol/search?query={searchTerms}
Deleted [Search Provider] : hxxp://www.ask.com/web?q={searchTerms}
Deleted [Search Provider] : hxxp://en.softonic.com/s/{searchTerms}

*************************

AdwCleaner[R0].txt – [6318 octets] – [10/07/2014 09:47:46]
AdwCleaner[S0].txt – [6302 octets] – [10/07/2014 09:48:49]

########## EOF – C:AdwCleanerAdwCleaner[S0].txt – [6362 octets] ##########
Nếu có cơ hội mình sẻ cập nhật video cho các bạn rỏ hơn nhé.

ThinhNguyen

Summary
Review Date
Reviewed Item
AdwCleaner xóa bỏ phần mềm quảng cáo độc hại
Author Rating
5

Leave a Comment