Mặc định trên Windows Server 2008 , thì Windows Server Backup chưa sẵn sàng hoạt động, Vì thế , bạn cần cái đặt thành phần Windows Server Backup  vào hệ thống trước khi sử dụng . Các bước thực hiện như sau :

  1. Trong cửa sổ Server Manager, ơ khung Feature Summary, bạn chọn Add Features.
  2. Trong màn hình Select Features, bạn đánh dấu chọn mục Windows Server Backup Features và bấm Next
    Sao lưu dữ liệu ( Storage) trên Windows Server 2008
  3. Sau khi chọn Next trong màn hình Confirm Installation Selection , bạn bấm nut Install để bắt quá trình cái đặt
    Sao-lưu-dữ-liệu--(-Storage)-trên-Windows-Server-2008-2

Sau khi cài đăt xong bạn bấm nút Close để hoàn thành thao tác bổ sung thành phần cần thiết vào Windows Server 2008 trong phần Installation Results
Installation-Results-backup-server-2008Cách sử dụng Windows Server Backup trong Windows Server 2008.

Sau khi bạn cài đăt Windows Server Backup vào windows, bạn có thể sử dụng và tương tác với thành phần này bằng cách truy cập vào muc cùng tên trên  cửa sổ Server Manager .

Ví dụ để tạo một lịch trình sao lưu dữ liệu ổ đĩa C: của mình bạn thực hiện như sau :

  1.  Kick chuột phải lên mục Windows Server Backup trong Storage chọn Backup Schedule
  2. Tại màn hình Getting Started , bạn chọn Next
  3. Trong màn hình Select Backup Configuration , chon Custom ( để tùy chọn backup thay vì backup hết ) và  bạn bấm Next
  4. Trong màn hinh Select backup items, bạn chọn ổ đĩa chưa hệ điều hành của mình, trong trường hợp này là ổ C: và bấm Next
    Select-backup-items
  5. Trong màn hình Specify backup time, bạn chọn số lần và thời điểm sao lưu. Chúng ta nên sao lưu khi không ai sử dụng thường là 9h tối là tốt nhất , sau khi chọn xong bạn bấm nút Next
    Specify-backup-time
  6.  Màn hình Select destination Disk, bạn chọn vào ô đĩa mình sẽ sao lưu đến và bấm Next
  7. Màn hình Label destination disk , bấm Next
  8. Tại màn hình Summary, bạn bấm Finish là hoàn thành việc backup ổ C mỗi ngày vào lúc 9h tối.

ThinhNguyen

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN