Share
36 3 0 0

Cách sử dụng outlook 2007 cơ bản|Hướng dẫn sử dụng outlook 2007 full ( phần 3)

Chào các bạn, hôm nay tudiencongnghe sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo rule trong MS Outlook 2007. tudiencongnghe sẽ chi làm 2 phần là : Tạo Rule theo Email và Tạo Rule theo subject ( chủ đề ).

 

A. TẠO RULE THEO EMAIL

1. Mở MS Outlook >> vào Inbox >> Phải chuột lên Email muốn tạo Rule >> chọn Create Rule.

2

 

2. Check vào dòng: From em[email protected] >> Check vào dòng: Move the item to folder

3

3. Chọn Inbox >> chọn New

4

4. Chọn Inbox >> Nhập tên vào dòng Name >> OK

5

5. Chọn OK >> Chọn OK

6 7

6. Check vào dòng : Run this rule now ….

8

7. Kết quả tạo rule theo email.

9

 

B. TẠO RULE THEO SUBJECT

1. Mở MS Outlook >> chọn Tools >> Rules and Alerts

1

2. Chọn New Rule

10

3. Chọn dòng : Move massages with specific words in the subject to a folder >> chọn Specific words

11

4. Nhập từ khóa >> chọn Add >> OK.

12

5. Chọn Specific folder >> Chọn Inbox >> New

13

6. Chọn Inbox >> Nhập tên cho thư mục >> OK

14 15

7. Chọn Next >> Next >> Next >> Next

16 17 18

7. Check vào dòng: Run this rule now …. >> Finish.

19 20

8. Chọn Apply >> Ok >> Kết quả.

21 22

Chúc các bạn thành công và sau đây là clip hướng dẫn tạo rule.

Phat Huynh

Summary
Reviewer
Bijo
Review Date
Reviewed Item
Hướng dẫn sử dụng outlook 2007 full ( phần 3)
Author Rating
5

Leave a Comment