Share
4 0 0 0 1

Cách thêm dòng ” Scan Virus With Windows Defender ” trong Context Menu

Trong bài viết này tudiencongnghe sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm dòng ” Scan Virus With Windows Defender ” trong Context Menu ( click phải Menu ) cho folder và cho tất cả các file khi các bạn muốn scan virus bằng windows defender.

Bước 1: Nhấn phím Windows + R ( phải chuột Start chọn Run ) >> chạy hộp thoại Run >> gõ regedit >> Ok.

1

Bước 2: Chọn theo đường dẫn : HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell

Bước 3 : Phải chuột shell >> New >> Key >> gõ WindowsDefender

2 3 4

 

Bước 4: Chọn folder WindowsDefender >> Phải chuột ( phải chuột lên vùng trắng bên tay phải ) >> New >> String Value >> Icon

5

Bước 5: Double click chuột file Icon >> nhập  %ProgramFiles%\Windows Defender\EppManifest.dll  >> OK

6

Bước 6: Chọn folder WindowsDefender >> Phải chuột ( phải chuột lên vùng trắng bên tay phải ) >> New >> String Value >> MUIVerb

7

Bước 7: Double click chuột file MUIVerb >> nhập dòng Scan With Windows Defender ( tùy thích các bạn ) >> OK

8

Bước 8: Phải chuột lên folder WindowsDefender >> New >> Key >> gõ Command

910

Bước 9 : Chọn folder Command >> double click chuột file (Default) >> nhập  C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe -scan -scantype 3 -SignatureUpdate -file %1 >> OK

11

12

Bước 10 : Chọn theo đường dẫn: HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell và  làm tương tự từ Bước 3 đến Bước 9.

13

14

 

Cuối cùng là chúng ta kiểm tra kết quả. Chúc các bạn thành công !

15

 

 

 

Summary
Reviewer
Bijo
Review Date
Reviewed Item
thêm dòng
Author Rating
5
  1. By Cách thêm dòng ” Scan Virus With Windows Defender ” trong Context Menu on February 3, 2015 at 11:22 pm

    […] 0000 by Phat Huynh , October 14, 2014 […]

Leave a Comment