Share
4 7 3 1 0

Chương trình Autoruns Kiểm soát quá trình khởi động máy tính

Chương trình Autoruns là gì ?

Là một chương trình có khả năng kiểm soát  quá trình khởi động của windows . Autoruns có khả năng liệt kê tất cả các ứng dụng đang hoạt động trong môi trường Windows , kể cả đường dẫn chứa chương trình và khóa  đăng ký trong Registry .Dựa vào chương trình này bạn có thể loại bỏ bất kỳ một chương trình hay dịch vụ nào, đồng thời có thể biết được thông tin của chương trình mà bạn muốn loại bỏ . Chương trình Autoruns có dung lượng nhỏ , tương tích với mọi Windows và không cần setup . Bạn có thể tải Autoruns download  ( trên Microsoft ). Bạn download thành công , bạn thưc hiện giải nén  sử dụng chương trình  và nhập đúp vào tập tin autoruns.exe để chạy chương trình . Trên thẻ này  thề hiện tất cả chương trình  cũng như các dịch vụ đang chạy trên máy tính . Nếu muốn dừng bất kỳ một chương trình hay dịch vụ  nào , bạn chỉ cần bỏ dấu  check. Ở đây có con virus LOGO.Lnk !

Xin giới thiệu đến các bạn vài thẻ điển hình trong  chương trình autoruns .

 

chuong trinh autoruns

Thẻ logon để quản lý các chương trinh khởi động cùng windows  . Với các thông tin được hiển thị trong thẻ này , nếu muốn loại bỏ chương trình nào bạn chỉ cần bỏ dấu check tại  tên chương trình  tương ứnggiúp bạn xem những chương trình nào được lập lịch thực hiện .Muốn biết thêm thông tin về các chương trình  được liệt kê trong danh sách , bạn chỉ cần nhấp chôn vào tên  chương trình  tương ứng

chuong trinh autoruns

Thẻ Services quản lý các dịch vụ đang chạy trên hệ thống , nếu muốn kiểm tra và dừng dịch vụ nào là bạn bỏ check thôi . Rất đơn giản

Thẻ Image Hijacks sẻ giúp bạn kiểm tra xem máy tính của bạn có bị cài các chương trình Hijacks hay không , thẻ giúp liệt kê danh sách các tập tin chứa các tùy chọn mà nó có khả năng tự động thực thi mỗi khi windows khởi động . Nếu có bất kỳ tập tin nào trong danh sách này , bạn nên loại bỏ ngay lập tức  sau đó quét lại máy tính  bằng  các chương trình  diệt virus , rootkit và trojan . Bạn có thể theo dõi diet virus  cách sau đây .

Còn nhiều thẻ hữu ích  trong chương trình autoruns này và sẻ giúp bạn kiểm soát quá trình hoạt động , từ đó bạn có thê biết được  những phần mêm độc hại hoạt động trong máy tính của bạn .

ThinhNguyen

Summary
Reviewer
Bijo
Review Date
Reviewed Item
Chương trình Autoruns Kiểm soát quá trình khởi động máy tính
Author Rating
5

Leave a Comment